[ youth.rs ]

POZIV ZA UČESTVOVANjE NA ČETIRI LOKALNA TRENINGA

POZIV ZA UČESTVOVANjE NA ČETIRI LOKALNA TRENINGA O PROGRAMU MLADI U AKCIJI EU, KOJI ĆE BITI ODRŽANI U DESPOTOVCU, NOVOM BEČEJU, BLACU I BEOGRADSKOJ OPŠTINI SAVSKI VENAC

Grupa “Hajde da…”, kao zvanično imenovana kontakt tačka za program Evropske Unije , u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade organizuje u toku maja, juna i jula treninge u Despotovcu, Novom Bečeju, Blacu i beogradskoj opštini Savski venac. Treninzi su namenjeni predstavnicima/icama omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima, lokalnih i regionalnih kancelarija za mlade i imaju za cilj upoznavanje učesnika/ica sa principima, prioritetima i procedurama za pisanje projekata i dobijanje finansijskih sredstava u okviru programa Mladi u Akciji Evropske Unije (više informacija o ovom programu EU na adresi
http://www.mladiuakciji.rs/o_programu.php).

Više informacija o tome kako se prijaviti na trening, profilu učesnika/ica, terminima treninga, prijavnom formularu kao i rokovima za prijavljivanje, možete naći OVDE

Treninge organizuje Grupa “Hajde da…” iz Beograda (kao zvanično imenovana kontakt tačka za program Evropske unije “Mladi u akciji”, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije

Exit mobile version