[ youth.rs ]

Zaključci 3. Sajma omladinskih ideja i 2. Regionalnih susreta KZM

Na 3.sajmu omladinskih ideja I 2.regionalnim susretima kancelarija za mlade I omladinskih organizacija tema razgovora bila je informisanje. Rečenice o informisanju koje su satavili mladi su:

“informisanje je beskrajno. Informisanje je primenje I prenos informacija I najopasnije sredstvo manipulacije masama. Informacija je najbrže I najmoćnije oružje. Uzrok manipulacije je nedostatak informacija. Informisanje je prenos reći putem poruka kroz moćne kanale veza I signala uz upotrebu sedme sile. Ponekad to bude obmana a ponekad bajka. Stepen prenosa poruka. Informacija je kao omladinska delegacija što ih više ima, biće bolje svima.”

Radna grupa sastavljena od predstavnika kancelarija za mlade, predstavnika omladinskih NVO I predstavnike medijadonela je sledeće radne zaključke.

Informisanje je permanentni proces u koji su uključeni I treba da budu uključeni svi činioci u društvu, javni, civilni I biznis sektor.

Tri su nivoa u kojima treba posmatrati informisanje I potrebu za poboljšanim protokom informacija:

-saradnja između investicija

-saradnja na relaciji institucije- mladi

-saradnja medija sa ostalima

Na gore izlistane relacije, nakon diskusije formulisan je stav:

Kao grupa omladinskih aktivista, ne možemo unaprediti postojeće stanje jer nismo u poziciji da uspostavimo I osiguramo mehanizme koji bi bili neophodni za sistemsko rešavanje stanja. Jedino moguće u ovakvim pitanjima, je osigurati vlastito učešće, odnosno učiniti informacije dostupnim. U ovom smislu osim diseminacije informacije, u slučaju osoba koje rade sa mladima potrebno je I konstantno raditi na edukaciji mladih o njihovim mogućnostima I pravima kada je medijski prostor u pitanju.Posebno je istaknuto pozitivno iskustvo u korišćenju intreneta, posebno facebooka za širenje informacija.

Pomenute teme o kojima je vođena diskusija su:

-delokrug rada kancelarija za mlade, saveta za mlade I klubova za mlade

Pozitivni primer iz prakse je potpisivanje protokola o saradnji koji su u primeni(Sombor)

Govornici su istakli da šansa za rešavanje pitanja informisanja leži u budućem zakonu o mladima, ali je podcrtano da je ključna reč SARADNJA.

Exit mobile version