[ youth.rs ]

Poziv za učešće na sajmu organizacija civilnog društva 2010 “Uloga OCD u procesu evropskih integracija”

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju
objavljuje, POZIV ZA UČEŠĆE NA SAJMU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA 2010 „Uloga OCD u procesu evropskih integracija“

Vreme: 10. i 11. jun 2010. godine, 10.00-18.00 časova
Mesto: Trg Nikole Pašića

Cilj Sajma OCD je:
– doprinos povećanju vidljivosti rada OCD u procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;
– uspostavljanje i unapređenje parterstava između OCD i institucija grada Beograda;
– umrežavanje OCD;
– osposobljavanje OCD za aktivizam na lokalnom nivou;
– razmena ideja i iskustava u radu organizacija;
– poboljšanje imidža i promocija rada OCD.

Organizacije će imati jedinstvenu priliku da svoje projekte i planove predstave kako građanima Beograda, tako i kolegama iz nevladinog sektora, predstavnicima lokalne samouprave i državnih institucija, donatorskoj zajednici i medijima.

Program sajma OCD je koncipiran u dve celine:
1. Izložbeni prostor (štandovi na platou na Trgu Nikole Pašića)
2. Prateći program (prezentacije, tribine, okrugli stolovi i radionice u sali u prizemlju zgrade Gradske uprave na Trgu Nikole Pašića 6)

U okviru pratećeg programa mogući su svi oblici promocija, organizovanje prezentacija, okruglih stolova, radionica i sl.

Pravo učešća na Sajmu imaju nevladine organizacije, udruženja i ostale neprofitne institucije registrovane na teritoriji grada Beograda. Učešće na Sajamu je besplatano za sve izlagače.

Prilikom izbora učesnika vodićemo računa o sledećim kriterijumima:
­ dosadašnje aktivnosti organizacije;
­ atraktivnost prezentacije i njena primerenost Sajmu;
­ raznolikost sadržaja na Sajmu.

Učesnicima će biti obezbeđen prostor za prezentaciju (štand) koji će biti brendiran logotipom. Odabrane organizacije su u obavezi da u vreme trajanja manifestacije obezbede aktivnost na štandu.

Sve organizacije zainteresovane za učešće potrebno je da dostave popunjen prijavni formular najkasnije do petka 14. maja 2010. godine sa naznakom (za Sajam OCD):
– elektronskom poštom na agencija.nvo@beograd.gov.rs, ili
– faksom na 011/3061-608.

Za dodatne informacije obratite se telefonom na 011/3061-530 ili elektronskom poštom na agencija.nvo@beograd.gov.rs.

Prijavni formular (Word fajl)
Exit mobile version