[ youth.rs ]

Osniva se Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Vlada Srbije donela je danas uredbu o osnivanju Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković ocenio je da je osnivanje kancelarije veoma važan korak jer je Vlada tom uredbom zaokružila politiku za razvoj civilnog društva i stvaranje pravnog okvira za njegovo delovanje. Ministrar Marković je na konferenciji za novinare još jednom napomenuo da je razvijeno civilno društvo „neophodan uslov demokratskog razvitka svake države” .

Novi Zakon o udruženjima i otvaranje Kancelarije kreiraju okvir za razvoj organizacija koji može da se meri sa najvišim standardima koji postoje u svetu.

Kancelarija će imati pet zaposlenih, a za njen rad u 2010. godini donacijama je obezbeđeno 100.000 britanskih funti, rekao je ministar Marković.

Exit mobile version