[ youth.rs ]

OdrŽana konferencija : “NIJE … nego! …”

U sredu 24. marta  2010 godine u prostorijama Ministarstva Omladine i sporta održana je konferencija pod nazivom : “NIJE .nego! za jačanje kapaciteta lokalnih KZM i razvoj lokalnog akcionog plana za mlade.”

Konferenciji su prisustvovali predstavnici kancelarija za mlade sirom Srbije , predstavnici pojedinih opština u kojima se odvija proces otvaranja kancelarija za mlade i predstavnici Ministarstva Omladine i sporta.

Svrha ovog dogadjaja  bila je razmena iskustava u procesu vodjenja kancelarija za mlade i razvoja lokalnog akcionog plana .

Takodje , svoja iskustva o procesu razvoja lokalnog akcionog plana , predstavili su koordinatori kancelarija za mlade Obrenovca, Savskog Venca i Požarevca .

U završnom delu konferencije , predstavljeno  je dopunjeno izdanje vodica : Na TI sa lokalnom kancelarijom i planom za mlade,  koje možete preuzeti ovde >>>>>>

Exit mobile version