[ youth.rs ]

Poziv za učešće na treningu za pisanje projekata za program Mladi u akciji EU

Da li je tvoja organizacija ili kancelarija za mlade otpočela razvoj projekta za program „Mladi u akciji“ Evropske Unije? Da li ste zajedno sa partnerskim organizacijama popunili jedan deo projektnog formulara, ali vam je potrebna podrška da ga završite? Da li nameravate da projekat pošaljete u Brisel u nekom od sledećih rokova u toku 2010. godine? Da li vam možda (ranije) projekat nije bio odobren, pa vam treba podrška da ga popravite/bolje definišete?

Ukoliko je odgovor na neka od gore navedenih pitanja «Da», pozivamo te da se prijaviš na sledeći trening i program podrške u organizaciji Grupe „Hajde da…“.

Četvorodnevni intenzivni trening imaće za cilj da unapredi razumevanje svih elemenata projektnog formulara Programa “Mladi u akciji” EU, kao i šansa da, uz stručno nadgledanje trenera/eksperata, projekat bude detaljno razrađen. U okviru treninga će biti obrađeno pisanje projekata u okviru pod-Akcije 3.1 (treninga i umrežavanja i  omladinske razmene) i Akcije 2. Evropske volonterski servis. Trening će se održati u periodu od 25. – 29. aprila, 2010.
Nakon treninga, svim učesnicima/ama treninga će biti pružena intenzivna podrška u razvoju projekata koja će uključivati komunikaciju telefonom i elektronskom poštom, kao i sastanke sa trenerima/ekspertima.

Da biste se prijavili za učešće na Treningu, potrebno je da popunite formular koji možete preuzeti ovde i da ga pošaljete Grupi “Hajde da…”, na adresu: marijana@hajdeda.org.rs, najkasnije do 15. aprila 2010.

Trening i program podrške organizuje Grupa “Hajde da…” iz Beograda (kao zvanično imenovana kontakt tačka za Program Evropske unije „Mladi u akciji“), a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Link za skidanje Prijavnog formulara

 

Exit mobile version