[ youth.rs ]

Konkurs za volonterski angazman / TRSIC 7 – 16. avgust

Volonterski centar Vojvodine  objavljuje konkurs za volonterski angažman na poziciji koordinator/ka interkulturalne omladinske razmene u Tršiću  07. – 16. Avgust 2010. godine Omladinska razmena se realizuje u saradnji VCV sa partnerskim organizacijama Gwenilli (www.gwennili.net) iz Francuske i BDP (www.bdp.org) iz Nemačke kao i sa Odsekom za mlade, Gradske uprave Loznice. U razmeni učestvuju grupe mladih iz Francuske, Nemačke i Srbije (do 8 učesnika po zemlji) uzrasta 18-22 godine, a svaka grupa će imati odgovornu osobu koja dolazi ispred partnerske organizacije.
Tokom radnog dela razmene učesnici će se baviti obeležavanjem šumskih staza u Tršiću, dok će se, kroz radioničarski rad, takođe baviti i temama koje se tiču ekologije, kulture, grnčarstva i sl (u skladu sa željama učesnika, a detaljan program razmene će biti definisan od strane koordinatora razmene iz 3 zemlje).

Zainteresovani kandidat/kinja za ovu poziciju treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
• da poseduje razvijene komunikacijske veštine
• da je odgovoran/a u radu i ispunjava preuzeta zaduženja
• da je sposoban/a (i spreman/a) za rad u međunarodnom timu
• da je spontan/a i fleksibilan/a
• da je otvoren/a prema različitostima
• poseduje dobro poznavanje engleskog jezika, dok je poželjno poznavanje francuskog ili nemačkog jezika
• poželjno je iskustvo u radu sa mladima
• poželjno da je već učestvovao/la na volonterskim radnim kampovima i/ili omladinskim razmenama

Zaduženja koordinatora/ke omladinske razmene:
• Učestvovanje na pripremnom sastanku sa predstavnicima partnerskih organizacija (U toku juna meseca, tačan datum će naknadno biti potvrđen)
• Redovna komunikacija sa koordinatorom iz VCV, kao i sa predstavnicima partnerskih organizacija
• Priprema poziva za učesnike razmene iz Srbije, oglašavanje poziva, selekcija i priprema učesnika
• Boravak na razmeni i ispunjavanje preuzetih obaveza (u skladu sa dogovorom postignutim tokom pripremnog sastanka)
• Pisanje izveštaja o realizovanoj razmeni po završetku
Tokom celokupnog angažmana od koordinatora/ke se očekuje profesionalan odnos prema saradnicima i učesnicima omladinske razmene.

Koordinator/ka dobija:
• Priliku za učešće na međunarodnoj obuci za lidere interkulturalnih omladinskih razmena
• Iskustvo u radu sa i koordinisanju međunarodnih grupa
• Pomoć i superviziju tokom pripreme i realizacije omladinske razmene
• Pokrivene putne troškove
• Mogućnost učestvovanja na drugim obukama koje VCV organizuje
• Odličan provod i nova poznanstva

Kako se prijaviti?
Sve zainteresovane osobe treba da posalju prijavu u vidu e-maila na milovan@volontiraj.rs, u prijavi treba ukratko navesti motivaciju za angažman na ovoj poziciji, kao i opisati kako prijavljeni kandidat/kinja ispunjava tražene uslove. Prijavu treba poslati najkasnije do 29.03.2010. godine!
Za dodatne informacije obratiti se na milovan@volontiraj.rs ili na 063 11 828 04

Exit mobile version