[ youth.rs ]

PROGRAM STUDENTSKE PRAKSE 2010

Program studentske prakse u Narodnoj skupštini Republike Srbije omogućiće mladim stručnjacima priliku da rade sa narodnim poslanicima u poslaničkum grupama i odborima, kao i zaposlenima u Službi Narodne skupštine i pružaju pomoć u istraživanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ovakav rad predstavlja mogućnost za sticanje korisnog iskustva i znanja o radu Skupštine i razvoju demokratskih institucija.

 Program studentske prakse u Narodnoj skupštini Republike Srbije ima volonterski karakter i nudi vam priliku za svakodnevno učenje i razvoj, rad u dinamičnom i stimulativnom okruženju. Praksa počinje 16 aprila  2010. godine i trajaće 9 meseci. Ukupno 20 odabranih studenata, obavljaće praksu 15 sati nedeljno, radeći u poslaničkoj grupi, odboru ili odeljenju Službe, shodno njihovom interesovanju i raspoloživim kapacitetima.

 Pod pokroviteljstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Nacionalni demokratski institut će organizovati mesečne obuke, radionice i savetovanja, koje će omogućiti studentima na praksi da što uspešnije obavljaju svoju praksu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

 Obaveze odabranih studenata u zavisnosti od profila i dogovora sa mentorom: vođenje zapisnika, pisanje dopisa, prisustvo sastancima, pomoć u organizaciji manjih događaja, praćenje rada odeljenja, međunarodnih aktivnosti i zakonodavno pravnih poslova, prikupljanje podataka, pravljenje i ažuriranje baza, istraživačko analitički poslovi, izrade komprativnih analiza.

 

Ako ste dinamični, komunikativni, organizovani i timski orjentisani spremni da učite i radite, a posedujete dobru volju, imate odlično znanje stranih jezika i rada na računaru

 

PRIJAVITE SE ! 

Tražimo šest studenata sa Pravnog fakulteta, petoro sa Fakulteta političkih nauka, dvoje sa Filološkog fakulteta (smer engleski jezik i bibliotekarstvo) , jednog sa Ekonomskog i jednog sa Poljoprivrednog fakulteta.

 

Za preuzimanje formulara za prijavu možete se obratiti Heleni Arsenijević, savetniku za ljudske resurse e-mail adresu: helena.arsenijevic@parlament.rs

 

Popunjeni formulari za prijavu za praksu u Narodnoj skupštini Republike Srbije mogu se poslati na adresu Narodne skupštine, Kralja Milana 14,  ili na gore navedenu e-mail adresu.

 

*Molimo studente da prijavu dostave i Centru za razvoj karijere na e-mail adresu: saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs

 

Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2010. godine. Prijave poslate posle ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

 

NAPOMENA:

Kandidati koji uđu u uži izbor, moraju dostaviti:

  1. dokaz da su  završna godina
  2. dokaz o godini upisa (radi provere efikasnosti i dužini trajanja studija)

preporuku od strane profesora sa potpisom i pečatom fakulteta

Exit mobile version