[ youth.rs ]

Konkurs za mlade naučnike

Šansu da im budu objavljeni radovi imaju doktori, magistri i specijalisti iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, BiH i Makedonije. Zadužbina Andrejević otvara danas 23. konkurs za publikovanje neobjavljenih doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova.

Mladi naučnici iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, pozvani su da u okviru trajne akcije "Razmena znanja" konkurišu za objavljivanje monografija, dok naučnici Crne Gore učestvuju od prvih konkursa Zadužbine.

Konkurs je otvoren do 30. juna, a sva obaveštenja se mogu dobiti i na internet adresi www.andrejevic.org. Na prethodnom, 22. konkursu bilo je 32 pobednika i to iz oblasti društvenih nauka (12),medicine (osam),prirodnih (pet) i tehničkih nauka (tri), književnosti (tri) i umetnosti (jedan).

Od 1994. godine, kada je osnovana sa ciljem pružanja pomoći našim darovitim naučnicima, Zadužbina Andrejević je objavila 630 monografija. Najviše radova je iz oblasti medicinskih nauka (37 odsto), slede prirodne nauke (21 procenat), potom monografije iz oblasti tehničkih i društvenih nauka (16 odsto), jezika i književnost (šest procenata), istorije (tri) i umetnosti (jedan procenat).

Najveći broj objavljenih knjiga Zadužbina poklanja bibliotekama, fakultetima i zdravstvenim ustanovama (7.000 godišnje), a biće pokrenuto i internet izdanje knjiga u želji da se što intenzivnije popularišu mladi naučnici i savremena srpska nauka.

Takođe je u planu i pokretanje međunarodnog naučnog časopisa "Srpska naučna misao", čija će redakcija biti sastavljena od naučnika iz Srbije, bivših jugoslovenskih republika i dijaspore.

Osnivač i glavni i odgovorni urednik biblioteka, profesor dr Kosta Andrejević podseća da nije tačno da su zadužbinari samo bogati ljudi, već da je u našem narodu tradicija da svako želi da čini neko dobro delo, ma koliko malo ono bilo. Tako ova porodica zadužbinara broji gotovo 1.000 članova, a tu su osim fizičkih lica (600) i škole, fakulteti, instituti, biblioteke, zdravstvene i ustanove kulture…

Ova Zadužbina je inače i jedina ustanova u Srbiji koja već duže od deceniju prikuplja sve podatke o magistrima i doktorima nauka u našoj zemlji u okviru edicije "Naučnici Srbije". Uskoro se očekuje izlazak iz štampe devete sveske po redu iz ove edicije.

S. Dimitrijević

(Preuzeto iz Politike 31.05.2007.)

Exit mobile version