[ youth.rs ]

Osnujmo KOMS!

Inicijativni odbor za osnivanje Krovne omladinske organizacije mladih (KOMS) na sastanku održanom 2. februara okupio je predstavnike sledećih organizacija: Svi različiti-svi ravnopravni, Unija srednjoškolaca Srbije, Timočki omladinski centar, NAPOR, Libergraf, Omladina JAZAS-a Novi Sad, Balkan IDEA, Grupa Hajde da…,Gipsy Soul, Savez izviđača Srbije, Mladi istraživači Srbije, Omladina G17+ i Građanske inicijative. Razmatrali su se osnovni elemenati KOMS-a, uključujući predlog misije i vizije, uloga odnosno ciljevi KOMS-a, kao i model uređenja. Inicijativni odbor dogovorio je da se svi materijali za konsultativni proces pripreme , a nastavak konsultacija očekuje se polovinom februara.

Na sastanku je predstavljen i Izveštaj o uporednoj analizi modela uređenja KOM u 6 evropskih zemalja zajedno sa preporukama za Srbiju.

Exit mobile version