[ youth.rs ]

Mladi skloni porocima

Po trošenju cigareta, alkohola i opojnih droga mladi Kikinđani, nažalost, ne zaostaju za svojim vršnjacima iz drugih delova Srbije.
I oni seksualnu aktivnost započinju u sve ranijem uzrastu, bez potrebne zrelosti. Otvaranjem Savetovališta za mlade u Trećoj zdravstvenoj stanici, Kikinda se pridružila grupi vojvođanskih gradova u kojima već postoje ustanove namenjene njihovom zdravstvenom obrazovanju. Širenje mreže Savetovališta u Vojvodini pokrenuo je pokrajinski Sekretarijat za demografiju i socijalnu politiku kako bi se preventivno delovalo na rizično ponašanje te populacije i poradilo na čuvaju i unapređivanju reproduktivnog zdravlja mladih:

– Savetovalište za mlade funkcionisaće pri Domu zdravlja, a sa njima će se raditi individualno i grupno kroz radionice i seminare kako bi ih naučili da žive zdravo. Individualna delatnost namenjena je učenicima koji pojedinačno imaju neki problem. Grupni radom zainteresovaćemo mlade osobe i osposobiti ih da budu edukatori svojim vršnjacima. Sa adolescentima će raditi psiholozi, pedijatar i ginekolog. U prvo vreme Savetovalište će biti otvoreno dva puta mesečno, svake druge subote – kaže dr Spomenka Kovljević, vođa tima stručnjaka Savetovališta za mlade.

– Mladi su osuđeni na prazne ulice, tesne i zadimljene kafiće. Nemaju adekvatna mesta za zabavu i osmišljene vannastavne aktivnosti. Verovatno je to jedan od faktora koji doprinosi njihovom rizičnom ponašanju. Alkoholizam sve više uzima maha, pri čemu su podjednako ugrožene devojčice i dečaci, dok 90 odsto mladih puši. Nije zanemarljivo ni korišćenje psihoaktivnih supstanci – navodi doktorka Kovljević:

– Čekaonice su pune mladih ljudi koji imaju sve ozbiljnije bolesti. Lekari se u praksi susreću sa anoreksijom, gojaznošću, ali i promiskuitetnim ponašanjem, polnim bolestima i sve većim namernim prekidima trudnoće. Sve to može da se spreči preventivnim radom. Dobro je što su mladi ljudi pokazali želju da se aktivno uključe u sve programe Savetovališta – zaključila je vođa stručnog tima.

Poražavajuće

O neophodnosti postojanja ovakve ustanove svedoče zabrinjavajući podaci nedavne ankete kojom je bilo obuhvaćeno više od 2.000 mladih Kikinđana, uzrasta od 15 do 19 godina. Anketa je pokazala da čak njih 70 odsto konzumira alkohol. Od štetnih poroka na drugom mestu su cigarete, a marihuana na trećem!

Izvor: Kurir

Exit mobile version