[ youth.rs ]

Seminar – upravljanje projektnim ciklusom po standardima EU

 Udruženje gradjana RES POLIS pod pokroviteljstvom Autonomne Pokrajine Vojvodine-Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i medjunarodnu saradnju pokrenulo je projekat „Forum mladih Euro-Panon II“ koji ima za cilj unapre?enje saradnje mladih u regionu, kako bi u što vecoj meri i na što kvalitetniji nacin uzeli ucešce u programima prekogranicne saradnje.

O FORUMU MLADIH EURO-PANON II

Medju zakljuccima prvog Foruma održanog u maju ove godine, izdvaja se slaba saradnja mladih u regionu prilikom apliciranja za programe prekogranicne saradnje u Evropskoj Uniji. UG RES POLIS i Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i medjunarodnu saradnju usaglasili su se da realizuju „Forum mladih Euro-Panon II“, dvodnevni trening-seminar koji bi za ulogu imao pripremu omladinskih organizacija iz regiona za ucešce u programima prekogranicne saradnje.

CILjEVI I ZADACI SEMINARA

Dvodnevni trening imace za cilj unapredjenje znanja, veština i motivacija mladih ljudi i onih koji rade sa mladima u lokalnim sredinama za uspešnu realizaciju projekata u okviru programa prekogranicne saradnje Evropske Unije.  Do kraja ovog treninga ucesnici ce: unaprediti svoje znanje i razumevanje ciljeva, prioriteta i mogucnosti programa EU, biti upoznati sa osnovnim procedurama za pisanje, apliciranje i upravljanje projektima po standardima EU.

KO MOŽE DA UCESTVUJE NA SEMINARU?

Predstavnici/e omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima, lokalnih i regionalnih Kancelarija za mlade, i to jedan do dva predstavnik/ca po organizaciji/kancelariji. Ucesnici/e treninga trebalo bi da budu osobe koje u svojim organizacijama rade na pisanju i realizaciji projekata ili imaju želju da se ovim bave.

TERMIN I MESTO ODRŽAVANjA SEMINARA

Seminar ce se održati u okolini Novog Sada u periodu od 29-31.januara.2010 godine.

Pokriveni su troškovi smeštaja, ishrane, putnih troškova i radnog materijala.

KAKO SE PRIJAVITI

Da bi se prijavili za ucešce na treningu, potrebno je da popuniti formular (u nastavku ovog dokumenta) i poslati ga najkasnije do 18.januara.2010. Prijave slati iskljucivo elektronskim putem na mail: respolisns@gmail.com. Broj ucesnika/ca je ogranicen!

PREUZMITE FORMULAR

KONTAKT

Ukoliko imaš neko dodatno pitanje, molimo te da kontaktiraš UG RES POLIS iz Novog Sada na respolisns@gmail.com ili na +381(0)61 111 67 53

Ulica Narodnog fronta 20/2,

21000 Novi Sad, Srbija,

Tel/faks: 021 467 912,

www.respolis.com

Exit mobile version