[ youth.rs ]

Konkurs za jednu delimičnu stipendiju za godišnji boravak srednjoškolaca u Nemačkoj

 INTERKULTURA objavljuje konkurs za jednu delimičnu stipendiju za godišnji boravak srednjoškolaca u Nemačkoj, koju dodeljuje fondacija Landesstiftung Baden-Wurttemberg. Učenik koji bude izabran na ovom konkursu boraviće u Nemačkoj kao učesnik AFS programa međunarodne omladinske razmene. AFS je najstarija organizacija na svetu koja se bavi programima razmene srednjoškolaca. Više o mreži AFS organizacija možete saznati na www.afs.org Program traje jednu školsku godinu i obuhvata: selekciju i pripremu kandidata, boravak u pažljivo odabranoj nemačkoj porodici, redovno pohađanje škole i razne aktivnosti sa lokalnim volonterima i učesnicima programa iz drugih zemalja. Program selekcije i pripreme obaviće INTERKULTURA, a tokom boravka u Nemačkoj o učeniku će, pored porodice domaćina, brinuti AFS Nemačke.

Stipendija je delimična i pokriva veći deo troškova programa. Učešće učenika u ceni programa iznosi €1000.

Uslovi konkursa:

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o materijalnim mogućnostima porodice i nivou znanja nemačkog jezika, kao i o zainteresovanosti porodice učenika da primi jednog stranog đaka na godišnji program.

Zainteresovani učenici mogu se informisati na sajtu www.interkulturaserbia.com , gde mogu da preuzmu preliminarne formulare za prijavu, ili nam se mogu obratiti mejlom na adresu interkultura.serbia@gmail.com.

Konkurs će biti otvoren do 31. januara 2010, posle čega će učenici koji uđu u uži izbor biti pozvani na selekciju. Konačnu odluku o dobitniku stipendije doneće fondacija Landesstiftung Baden-Wurttemberg. Rezulatati konkursa znaće se u aprilu 2010.

Učenici koji ne ispunjavaju uslove za ovu stipendiju, mogu kao samofinansirajući konkurisati za programe INTERKULTURE.

Exit mobile version