[ youth.rs ]

Konkurs za tri pune stipendije za godišnji boravak srednjoškolaca u Italiji

 INTERKULTURA objavljuje konkurs za tri pune stipendije za godišnji boravak srednjoškolaca u Italiji, koju dodeljuje Banca Intesa. Stipendija je namenjena deci zaposlenih u Banci Intesi. Učenici koji budu izabrani na ovom konkursu boraviće u Italiji kao učesnici AFS programa međunarodne omladinske razmene. AFS je najstarija organizacija na svetu koja se bavi programima razmene srednjoškolaca. Više o mreži AFS organizacija možete saznati na www.afs.org .
Program traje jednu školsku godinu i obuhvata: selekciju i pripremu kandidata, boravak u pažljivo odabranoj nemačkoj porodici, redovno pohađanje škole i razne aktivnosti sa lokalnim volonterima i učesnicima programa iz drugih zemalja. Program selekcije i pripreme obaviće INTERKULTURA, a tokom boravka u Nemačkoj o učeniku će, pored porodice domaćina, brinuti AFS Intercultura Italija.

Stipendija je potpuna i pokriva sve troškove programa, osim vize i džeparca.

Uslovi konkursa:

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o materijalnim mogućnostima porodice i  zainteresovanosti porodice učenika da primi jednog stranog đaka na godišnji program.

Zainteresovani učenici mogu se informisati na sajtu www.interkulturaserbia.com, gde mogu da preuzmu preliminarne formulare za prijavu, ili nam se mogu obratiti mejlom na adresu interkultura.serbia@gmail.com.

Konkurs će biti otvoren do 31. januara 2010, posle čega će učenici koji uđu u uži izbor biti pozvani na selekciju. Konačnu odluku o dobitniku stipendije doneće AFS Intercultura Italija. Rezulatati konkursa znaće se u maju 2010.

Učenici koji ne ispunjavaju uslove za ovu stipendiju, kao i učenici koji ne dobiju stipendiju, mogu kao samofinansirajući konkurisati za programe INTERKULTURE.

Exit mobile version