[ youth.rs ]

Mladi za velike odluke

 Nevladina organizacija „Beosuport“ traži da se u Krivičnom zakonu granica za stupanje dece u seksualne odnose podigne sa 14 na 16 godina. Naime, u Krivičnom zakonu stoji da je u Srbiji seksualno zreo svako ko napuni 14 godina, a Beogradska podrška eksploatisanoj deci već godinama ovu granicu pokušava da pomeri na 16 godina. Ukoliko se ova inicijativa ozakoni, starijim osobama za stupanje u seksualne odnose sa mlađima od 16 godina prete kazne od 10 i više godina zatvora.

– Osnovni cilj projekta je zaštita dece od emotivnih posledica stupanja u prerane seksualne odnose, ali i sprečavanje njihovog uvođenja u mrežu kriminala. Policijski podaci govore da više od polovine žrtava trafikinga čine deca. Preporuka Saveta Evrope je da zbog bezbednosti dece zakonska starosna granica stupanja dece u seksualne odnose bude 15 godina. Mi predlažemo da u našoj zemlji, umesto sadašnjih 14, starosna granica bude 16 godina – kaže Ana Dimčevska, menadžer projekta.

Podrška građana

Inicijativu „Beosuporta“ 2002. godine podržalo je 30.000 građana i ona je predočena tadašnjem predsedniku Skupštine Predragu Markoviću, ali je zbog izbora propala.
– Imali smo veliku podršku građana i o tome smo razgovarali sa gospodinom Predragom Markovićem, koji je imao sluha za ovaj problem. On je podržavao naš predlog, ali su došli izbori i na tome se sve završilo. Razgovarali smo sa zamenicom predsednika Skupštine Gordanom Čomić i mislim da ćemo dobiti njenu podršku – kaže Ana Dimčevska.
Redakcija Glasa podržava predlog „Beosuporata“ da se podigne zakonska granica seksualne zrelosti dece sa 14 na 16 godina.    

– Osnovni cilj projekta je zaštita dece od emotivnih posledica stupanja u prerane seksualne odnose, ali i sprečavanje njihovog uvođenja u mrežu kriminala. Policijski podaci govore da više od polovine žrtava trafikinga čine deca. Preporuka Saveta Evrope je da zbog bezbednosti dece zakonska starosna granica stupanja dece u seksualne odnose bude 15 godina. Mi predlažemo da u našoj zemlji, umesto sadašnjih 14, starosna granica bude 16 godina – kaže Ana Dimčevska, menadžer projekta.

Podrška građana

Inicijativu „Beosuporta“ 2002. godine podržalo je 30.000 građana i ona je predočena tadašnjem predsedniku Skupštine Predragu Markoviću, ali je zbog izbora propala.
– Imali smo veliku podršku građana i o tome smo razgovarali sa gospodinom Predragom Markovićem, koji je imao sluha za ovaj problem. On je podržavao naš predlog, ali su došli izbori i na tome se sve završilo. Razgovarali smo sa zamenicom predsednika Skupštine Gordanom Čomić i mislim da ćemo dobiti njenu podršku – kaže Ana Dimčevska.
Redakcija Glasa podržava predlog „Beosuporata“ da se podigne zakonska granica seksualne zrelosti dece sa 14 na 16 godina.   

Deklaracija će posle javne diskusije i sakupljanja potpisa podrške biti predata Skupštini Srbije.
– Ako je dete imalo 14 godina i jedan dan kada je stupilo u polne odnose sa osobom od 45 godina, prema važećem Krivičnom zakonu to nije bilo krivično delo. Smatramo da je to previše mali uzrast da dete donese takvu odluku. Naš predlog je da osoba koja nije napunila 16 godina ne bi smela da stupa u polne odnose sa osobama koje su od nje starije više od pet godina. Na taj način vršnjačko seksualno opštenje neće biti ugroženo, a izbeći će se da deca postanu žrtve nasilja, navođenja na prostituciju i drugih oblika kriminala – kaže Rajko Atanacković, savetnik u Ministarstvu pravde koji radi na pravnom uobličavanju predloga deklaracije.
On kaže da naš Krivični zakon svako stupanje u seksualne odnose sa decom mlađom od 14 godina tretira kao silovanje bez obzira na to da li je dobrovoljno ili ne, i zavisno od sudske procene, kazne mogu da budu 10 godina zatvora i više.
– Nismo tražili promenu kaznene politike pa bi postojeća važila i posle promene starosne granice sa 14 na 16 godina – kaže Atanacković.

Da je 14 godina preniska legalna granica za stupanje u seksualne odnose sa starijim osobama, smatra i advokat Zora Dobričanin-Nikodinović.
– Kao konzervativna osoba ja sam za to da se ta granica podigne ne na 16 nego na 18 godina i u tom smislu potpuno podržavam tu inicijativu. Ali da bi se izbegle sve opasnosti, nije dovoljna samo izmena Krivičnog zakona već i veća angažovanost celog društva. Deca završavaju osnovnu školu bez ijednog časa seksualnog vaspitanja. To treba promeniti – kaže Zora Dobričanin-Nikodinović.   

Izvor:Glas javnosti

Exit mobile version