[ youth.rs ]

Konkursi Ministarstva za dodelu stipendija 2010.

Objavljeni konkursi Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za dodelu stipendija u 2010. godini:

  • mladim istraživačima, doktorima nauka, koji su zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji, za postdoktorsko usavršavanje u inostranstvu
  • studentima na doktorskim studijama i magistrima koji rade doktorate
  • srednjoškolcima sa izuzetnim rezultatima na međunarodnim takmičenjima

VI KONKURS za stipendiranje mladih istraživača postdoktoranata radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2010. godini 

 Integralni tekst konkursa – postdoktorske studije  134.20 Kb

 Obrazac za prijavu na konkurs – postdoktoranti  125.31 Kb

 Kriterijumi za stipendiranje postdoktoranata 141.14 Kb

X KONKURS za stipendiranje mladih istraživača-doktoranata radi uključivanja u naučnoistraživačke projekte Ministarstva i za završetak doktorskih studija u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama 

 Integralni tekst konkursa – doktoranti 160.38 Kb

 Obrazac za prijavu na konkurs – doktoranti  118.92 Kb

 Uputstvo za pripremu konkursne dokumentacije  147.65 Kb

IX KONKURS za dodelu stipendija učenicima srednjih škola koji su osvojili nagrade na međunarodnim takmičenjima znanja

 Integralni tekst konkursa – učenici  124.33 Kb

 Obrazac za prijavu na konkurs – učenici  106.48 Kb
Exit mobile version