[ youth.rs ]

MK Group stipendira pet talentovanih studenata turizma i hotelijerstva

 MK Group će, preko srpskog poslovnog kluba „Privrednik“, u školskoj 2009/2010 godini stipendirati pet talentovanijih redovnih studenata univerziteta u Srbiji. Ove školske godine dodeliće se stipendije u vrednosti od milionipo dinara najboljim studentima hotelijerstva i turizmologije.

Pravo na stipendije imaju diplomci sa prosečnom ocenom ostvarenom u prethodnoj godini iznad 9,0, kao i redovni studenti, čije porodice ostvaruju mesečne prihode manje od prosečnih, a koji poseduju preporuku mentora za određenu oblast ili opštu preporuku obrazovne ustanove, kao studenti čiji rad i zalaganje treba posebno vrednovati.

Na ovaj način holding MK Group nastavlja da pomaže osavremenjivanje studiranja i lakše sprovođenje Bolonjske deklaracije u Srbiji.

U školskoj 2008/2009. godini MK Group stipendirala je deset najboljih učenika srednjih škola i redovnih studenata univerziteta u Srbiji. Uspešnu saradnju MK Group je ostvarila i sa međunarodnom studentskom organizacijom AIESEC, Udruženjem studentata poljoprivrede IAESTE, kao i sa PAP Fondom za mlade sa posebnim potrebama.

Izvor: Economy.rs

Exit mobile version