[ youth.rs ]

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE (BCIF) OTVARA KONKURS POD NAZIVOM JAVNO ZASTUPANJE U LOKALNIM

Na ovaj način BCIF u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici. Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:
Na osnovu pristiglih prijava na konkurs, izabraće se do 10 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 10 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara, a ceo trening će biti organizovan u decembru 2009. godine, januaru i februaru 2010. godine.
Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekati dobiće novčanu podršku za početak realizacije, u iznosu do 15.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti)
Poziv za prijavljivanje sa detaljnim objašnjenjem programa i kriterijuma, kao i Formular za nacrt projekta koji popunjen treba poslati na adresu zajednice@bcif.org, najkasnije do 16. novembra 2009. godine (do 17h). Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji.
Vladimir Radojičić
Menadžer projekta
Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)
Gospodar Jevremova 45/III-8
11000 Beograd
Tel: 011/262 – 2511; 3288 723 (četiri linije)
Fax: 011/ 2629-374
Email: zajednice@bcif.org
Web: www.bcif.org

Exit mobile version