[ youth.rs ]

„Neformalno obrazovanje u Srbiji – još jedan put ka Evropi“

 Građanske inicijative i Centar za razvoj neprofitnog sektora organizuju okrugli sto u okviru regionalnog projekta mreže Balkan forum u sredu 23. septembra 2009. godine. Skup na temu „Neformalno obrazovanje u Srbiji – još jedan put ka Evropi“ održava se u svečanoj sali Etnografskog muzeja (Studentski trg 13, II sprat) od 10.30 do 14.00 sati.

Uvodničari na ovom skupu su:
 Miljenko Dereta, Građanske inicijative
 Zora Krnjaić, Ministarstvo omladine i sporta
 Snežana Stojković, Ministarstvo prosvete
 Dragan Đukić, Nacionalna služba za zapošljavanje
 Vesna Đukić, Beogradska otvorena škola

Cilj okruglog stola je da predstavnici Ministrastva prosvete, Ministrastva omladine i sporta, Saveta Evrope, Svetske banke, Američke ambasade, Nacionalne službe za zapošljavanje, obrazovnih institucija i civilnog sektora sagledaju najbolje mogućnosti komplementarnog odnosa formalnog i neformalnog obrazovanja. Pored toga, neiskorišćene mogućnosti neformalnog obrazovanja,  način na koji se neformalno obrazovanje koristi u Evropi da bi doprinelo ličnom napredovanju tokom doživotnog učenja, ali i da bi bilo i izvor ekonomskog napretka, neke su od tema okruglog stola. Jedna od važnih aktivnosti koju Srbiju čekaju na ovom putu je uspostavljanje standarda i priznavanje legtimiteta neformalnog obrazovanja uz sagledavanje svih prednosti koje to donosi, kao i mogućih izazova. Na koji način se to sistematski može rešiti, postoji li u Srbiji dobra volja za to, još neka su od pitanja na koje treba naći odgovore.

 

Program okruglog stola

Exit mobile version