[ youth.rs ]

Međunarodni konkurs za video radove mladih

PLURAL + VIDEO FESTIVAL U PRODUKCIJI MLADIH O MIGRACIJAMA I RAZLIČITOSTI
Mladi iz celoga sveta pozivaju se da učestvuju na Plural + video festivalu na temu migracija, različitosti i identiteta. Od 30.08.2009. do 30. 09.2009.,  mladi između 9 i 25 godina, pozivaju se da prijave kratke video radove o svojim razmišljanjima, iskustvima, gledištima i pitanjima vezanim uz teme migracija, te izazovima poštovanja i razumevanja između različitih kultura. Festival je zajednička inicijativa Saveza civilizacija Ujedinjenih nacija, Međunarodne organizacije za migracije, a rezultat je saradnje i sa još nekoliko važnih partnera.

Međunarodni žiri izabraće nagradu koja će biti dodeljena u New Yorku, 18. 12. 2009. godine. Fondacija Anna Lindh, takođe će izabrati jedan video rad kojem će biti dodeljena nagrada Plural + euro-mediteranska nagrada Fondacija Anna Lindh.

Dodatne informacije dostupne na: http://www.unaoc.org/ ili upitom na: plural@unaoc.org.

Exit mobile version