[ youth.rs ]

Prijemni ispiti sledećeg vikenda

 Budući brucoši prijave za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu podnosiće od 22. do 24. juna, dok će se prijemni ispiti polagati od 26. do 29. juna.
Prilikom prijave za konkurs kandidati treba da podnesu na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose i overene kopije svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom maturskom ispitu, kao i dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog ispita. Rezultati prijemnih ispita za fakultete i preliminarne rang liste biće objavljene 30. juna, a primedbe na rezultate podnosiće se 1. i 2. jula. Konačne rang liste sa svim detaljima na fakultetima će biti objavljene 4. jula, a brucoši će se upisivati od 6. do 15. jula kada se završava upis.

Studenti će, u zavisnosti od fakulteta, biti prinuđeni da izdvoje prilično velike sume za polaganje prijemnog ispita. Cene za polaganje prijemnog se na fakultetima kreću od 2.500 pa naviše. Najveća naknada na Univerzitetu u Beogradu je, kao i ranijih godina, na Arhitektonskom fakultetu gde budući brucoši, bez obzira na to da li su budžetski ili samofinansirajući, treba da plate – 12.000 dinara.

Na fakultetima kažu da od sredstava dobijenih naplatom ove nadoknade, 25 odsto odlazi na plaćanje profesora koji dežuraju i pregledaju testove, a ostatak ide u fond fakulteta koji se kasnije troši na unapređenje nastave za studente.

Na pojedinim fakultetima potrebno je, pored plaćanja prijemnog ispita, platiti naknadno i upis na fakultet. Tako, na Fakultetu za bezbednost taj dodatni iznos je 5.800 dinara, na Bogoslovskom fakultetu 4.000 dinara, a na Fizičkom fakultetu oko 1.000 dinara. U tu cenu ulaze troškovi organizacije upisa, indeks, kao i potrebni obrasci.

Na Elektrotehničkom fakultetu kažu da za razliku od prethodnih godina, zbog održavanja Univerzijade, prijemni ispit neće biti organizovan na Beogradskom sajmu, već u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Cene školarina su za sada skuplje od 10 do 50 odsto na 10 fakulteta u odnosu na 2008, a jedino su Pravni i Hemisjki fakultet snizili cene za 5.000 i 2.000 dinara.


Izvor: 24 sata

Exit mobile version