[ youth.rs ]

Predavanje u BIS IT Reciklažnom centru elektronskog i električnog otpada

Studentska organizacija BEST Novi Sad, ogranak velike evropske studentske organizacije, koja broji preko 80 evropskih univerziteta iz 30 različitih zemalja, od 14. do 25. jula ove godine, organizuje akademski kurs na Univerzitetu u Novom Sadu na temu zaštitom životne sredine pod nazivom „Environment link up”.
Na kursu će učestvovati 24 studenata iz 15 različitih zemalja Evrope.

Letnji akademski kurs, podržali su Univerzitet u Novom sadu i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine Novog Sada.

Ovom prilikom Vas pozivamo da prisustvujete jedinstvenom okupljanu 24 studenata iz 15 zemalja EU, na praktičnom predavanju u BIS IT Reciklažnom centru elektronskog i električnog otpada u Pančevu.

Mesto: centrala BiS IT reciklažnog centra, Maksima Gorkog 2, Pančevo (centar grada, preko puta suda)

Vreme: četvrtak, 23. jun 2009 godine u 11.30 časova

Studenti če, posle održanog predavanja u Pančevu, sa upravnikom reciklažnog centra i provesorima sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, obići postrojenje u Omoljici i uveriti se u profesionalno poslovanje lidera u reciklaži elektronskog i električnog otpada.

BiS IT reciklažni centar od nedavno saradjuje sa mnogobrojnim kompanijama i obrazovnim institucijama u Srbiji u cilju edukacije iz oblasti upravljanja opasnim otpadom, posebno IT otpadom.

Prevoz do postrojenja BIS IT Reciklažnog centra je organizovan u naznačeno vreme na navedenoj lokaciji.

Izvor:Personal magazin

Exit mobile version