[ youth.rs ]

Potreban lider/ka za omladinsku razmenu

Volonterski centar Vojvodine – SCI Srbija traži Lidera/ku omladinske razmene u okviru Youth in Action programa VCV – SCI Srbija u saradji sa partnerskim organizacijama iz Makedonije, Češke, Litvanije, Albanije, Rumunije i Italije organizuje omladinsku razmenu. Tema razmene je upotreba tradicionalnih igara sa ciljem kreiranja inovativnih metoda i alata za promociju interkulturalnog dijaloga, razumevanja i tolerancije među mladima.

Omladinska razmena će okupiti 28 učesnika iz 7 država, a planirano je da se realizuje u periodu 23.09. – 29.09.2009. godine u Ohridu, Makedonija. Grupu mladih iz svake zemlje će činiti po 4 mlade osobe i jedan lider/ka grupe (poželjno do 25 godina starosti).

Za potrebe realizacije ovog projekta VCV traži lidera/ku koji/a će aktivno učestvovati u pripremi i realizaciji razmene, i predvoditi učesnike iz Srbije.

Lider/ka treba da poseduje sledeće veštine/znanja/ iskustva/ osobine:

          • Sposobnost rada u timu
          • Odlično poznavanje engleskog jezika
          • Veštine komunikacije
          • Veštine koordinisanja projekta
          • Iskustvo u radu sa grupama
          • Da je ranije već vodio/la neku omladinsku razmenu/volonterski radni kamp, ili barem učestvovao/la
          • Otvorenost, odgovornost, samoinicijativnost, pouzdanost
          • Proaktivan pristup rešavanju problema

 
Zaduženja lidera/ke:

          • Učestvovanje na pripremnom sastanku zajedno sa predstavnicima ostalih partnerskih organizacija (pripremni sastanak će se održati u periodu 12. – 14. Avgust  u Kumanovu, Makedonija)
          • Priprema i oglašavanje poziva za učesnike, selekcija učesnika i formiranje grupe učesnika iz Srbije
          • Priprema grupe za omladinsku razmenu (komunikacija sa učesnicima, pripremna radionica, sastanci i sl.)
          • Pripremne aktivnosti za razmenu u skladu sa dogovorom sa partnerskim organizacijama tokom pripremnog sastanka
          • Organizacija puta i osiguranja za učesnike
          • Realizacija razmene u saradnji sa liderima/kama ostalih partnerskih organizacija
          • Pisanje internog izveštaja za VCV o realizovanoj aktivnosti; priprema fotografija i teksta sa realizovane razmene za VCV sajt

 
Beneficije lidera/ke:

          • Pokriveni svi troškovi učešća u projektu (plus minimalni džeparac J )
          • Iskustvo rada u međunarodnom timu
          • Podrška i supervizija osobe ispred VCV
          • Odličan provod i nova poznanastva
          • Prilika da učestvuje u ostalim projektima/obukama koje organizuje VCV

Zainteresovani za ovu poziciju da se jave što pre J a najkasnije do 20.07.2009 godine na milovan@volontiraj. rs, kao prijavu pošaljite mail sa kontakt podacima,  kratkom motivacijom za učešće u ovom projektu kao i opisom dosadašnjeg iskustva u sličnim aktivnostima.

Dodatne informacije na milovan@volontiraj. rs ili 063 11 828 04

 

Exit mobile version