[ youth.rs ]

Konkurs za partnerstvo na Serbia Youth Leadership Program 3

Gradjanske inicijative zajedno sa World Learning u okviru programa Odeljenja za obrazovanje i kulturu U.S. State Department-a i u saradnji sa Ambasadom SAD u Beogradu otvaraju Konkurs za partnerstvo za lokalne Kancelarije za mlade na Serbia Youth Leadership Program 3 (Program Omladinskih lidera u Srbiji 3)

a. O Serbia Youth Leadership Program

SYLP  je progam razmena sa SAD, namenjen srednjoškolcima i odraslim koji su aktivni u radu sa mladima.

Program će se realizovati od 2009. do 2011. kroz tri razmene, za ukupno 66 učenika između 15 i 17 godina, kao i manjeg broja odraslih učesnika.

Cilj ovih intenzivnih jednomesečnih razmena jeste osnaživanje mladih za aktivno učešće u životu svoje zajednice. Pored priprema za posetu SAD i samog putovanja, SYLP podrazumeva i nadovezujuće aktivnosti mladih u zajednicama, pri institucijama za mlade, školama ili kroz neformalno organizovanje, kao i povratne posete američkih učenika Srbiji.

Program koji je akademski i interaktivan, zahteva motivisane učesnike spremne da razvijaju svoje veštine kako bi postali lideri u svojim školama i u svojim zajednicama.

Građanske inicijative sprovode SYLP u partnerstvu sa World Learning-om iz Vašingtona. Program je finansijski podržan od strane Odeljenja za obrazovanje i kulturu U.S. State Department-a, a sprovodi se u saradnji sa Ambasadom SAD u Beogradu (Public Affairs Section).  

U periodu od 2007. do 2009, u SYLP 1 su učestvovale Senta, Kikinda, Bajina Bašta, Prijepolje i Palilula, a u

SYLP 2, od 2008. do 2010. učestvuju Blace i Kuršumlija, Zaječar, Loznica, Prijepolje i Obrenovac. Do sada je u Program uključeno oko 150 učesnika.

b. Opis partnerstva

PARTERSTVO podrazumeva implementaciju određenih programskih delova na teritoriji partnerske opštine / grada. To pre svega zahteva aktivnu ulogu lokalne institucije za mlade (Kancelarije za mlade, u daljem tekstu KzM)  tokom:

c. Način prijavljivanja 

Na poziv mogu da odgovore KzM koje funkcionišu pri lokalnoj samoupravi slanjem popunjenog upitnika na email adresu: sylp@gradjanske.org do 31. jula.

Konkurs je otvoren od 13. jula 2009. do 31 jula 2009. godine.

Prijave pristigle posle ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.                                     

d. Način izbora- kriterijuma

Mogućnost prijavljivanja za partnerstvo imaju Kancelarije za mlade koje funkcionišu pri lokalnoj samoupravi, osim KzM iz onih opština i gradova u kojima će u periodu 2009. – 2011. SYLP sprovoditi Američki Savet (American Council) – Vrbas, Srbobran, Užice, Novi Pazar, Raška i Novi Beograd

Kriterijumi koji će se primenjivati pri odabiru  opština i gradova koji će učestvovati u programu jesu:

Posebno ohrabrujemo gradove i opštine Centralne, Istočne i Jugoistočne Srbije da se prijave na konkurs.

Prednost za učešće u programu imaće opštine i gradovi koje nisu bile uključene u programe SYLP 1 i SYLP 2.

U prilogu možete pronaći upitnik koji je potrebno popuniti i poslati na adresu: sylp@gradjanske.org

Exit mobile version