[ youth.rs ]

Konkurs za učenički smeštaj

 Raspisan konkurs za prijem učenika srednjih škola u ustanove za smeštaj i ishranu za školsku 2009-2010. godinu. U učeničkim domovima ima 10.011 slobodnih mesta. Prijave se mogu predati do 14. jula. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za prijem učenika srednjih škola u ustanove za smeštaj i ishranu za školsku 2009/10. godinu, a prijave se mogu predati u domovima od danas do 14. jula.

U učeničkim domovima ima 10.011 mesta, a pravo na smeštaj i ishranu u tim ustanovama imaju redovni učenici srednjih škola, državljani Srbije, koji nemaju prebivalište u mestu u kome se nalazi sedište ustanove.

Pravo na smeštaj mogu ostvariti i učenici strani državljani država u okruženju čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, saopšteno je iz Ministarstva prosvete.

Uz prijavu, kandidati treba da podnesu uverenje o prihodima po članu porodice, svedočanstvo o završenom prethodnom razredu, diplome i druge potvrde o osvojenim nagradama sa takmičenja, dokaz o izrečenim disciplinskim merama u prethodnim razredima i lekarsko uverenje.

Za preostala slobodna mesta, nakon završenog prvog konkursnog kruga, srednjoškolci će moći da konkurišu od 24. do 28. avgusta, navedeno je u saopštenju i istaknuto da se tekst konkursa može nabaviti u knjižarama Prosvetnog pregleda ili u učeničkim domovima.

Exit mobile version