[ youth.rs ]

Program omladinskih lidera u Srbiji (SYLP) po treći put!

 Građanske inicijative će po treći put realizovati Program omladinskih lidera u Srbiji – Serbia Youth Leadership Program (SYLP). Izbor partnerskih gradova i opština u kojima će se program realizivati će se vršiti po principu otvorenog poziva za parterstvo za lokalne Kancelarije za mlade koji će biti objavljen na našem veb sajtu do 15. jula 2009. Imena opština u kojima će, u saradnji sa lokalnim Kancelarijama za mlade, sprovoditi program, biće poznata do kraja avgusta 2009. Krajem 2009. i počekom 2010. biće vršena selekcija učesnika u partnerskim opštinama i gradovima Srbije.

Program će se realizovati do 2011. kroz tri razmene za ukupno 66 učenika između 15 i 17 godina, kao i odraslih koji su aktivni u radu sa mladima. Cilj ovih intenzivnih jednomesečnih razmena jeste osnaživanje mladih za aktivno učešće u životu svoje zajednice. Pored priprema za posetu SAD i samog putovanja, SYLP podrazumeva i nadovezujuće aktvinosti mladih u zajednicama, pri institucijama za mlade, školama ili kroz neformalno organizovanje, kao i povratne posete američkih učenika Srbiji.

Građanske inicijative sprovode SYLP u partnerstvu sa World Learning-om iz Vašingtona. Program je finansijski podržan od strane Odeljenja za obrazovanje i kulturu U.S. State Department-a, a sprovodi se u saradnji sa Ambasadom SAD u Beogradu (Public Affairs Section). 

Exit mobile version