[ youth.rs ]

Prodavali bubreg za školarinu

Studenti treće godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji protestuju zbog malog broja mesta za upis na master studija, predali su zahteve u Predsedništvu Srbije i zatražili sastanak sa predsednikom Srbije.
Student Arhitektonskog fakulteta Igor Mišković rekao je da studenti traže da se proširi kvota za upis na master studije, kao i da se obezbede naknadni termini kako bi akademci mogli da ispune sve predispitne obaveze propuštene zbog protesta. – Među zahtevima je i da se studentima prve godine koji ostvare 60 ESPB omogući upis bez rangiranja – naveo je on i dodao da će studenti protestvovati dok ne budu ispunjeni svi njihovi zahtevi.

Grupa studenata treće godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu protestovala je u Pionirskom parku, tražeći da im se odobri upis na master studije. Studenti arhitekture protestuju već 10 dana, blokirajući nastavu i ispitni rok, a zahtevaju da se svim studentima sa treće godine odobri da upišu master.

– Naš zahtev je da master upiše svih 305 studenata, koliko nas ima, i želimo da svi upišu master studije na teret budžeta – kazao je student Nikola Mihajlović. On je dodao da je drugi zahtev da se studentima druge godine odobri status budžetskih studenata.

Studenti arhitekture su izveli performans u okviru koga su prodavali bubrege za 3.000 evra, kolika je cena školarine na master i drugim akademskim studijama.

Izvor: Građanski list

Exit mobile version