[ youth.rs ]

Online škola budućnosti

 Kako će izgledati školski čas u budućnosti? Možda neće biti potrebna zgrada škole, jer već danas je dovoljan i kompjuter povezan na internet. Samo, koliko je to zaista efikasno?

Školski čas budućnosti mogao bi izgledati ovako: učenik otvara na kuhinjskom stolu lap-top. Dok priprema doručak softver uspostavlja vezu sa ostalim učenicima. Apstraktne teme kao što su matematički problemi obrađuju se putem interaktivnog softvera za učenje – nezavisno od prostorije, vremena i nastavnika. Kompjuter, internet i elektronske mreže zamenjuju staru učionicu, štede put i omogućavaju fleksibilno raspoređivanje vremena.

Međutim, nije svako elektronsko učenje isto – i tu postoje različite koncepcije. Pod pojmom „Učenje zasnovano na kompjuteru“ podrazumevaju se programi za učenje za čiju upotrebu je dovoljan samo kompjuter. Kompjuter može da se uključi bilo kada i bilo gde i da se uči ono što nudi program – jezik, ili bilo šta drugo.
Ne treba podleći euforiji

U slučaju „Učenja zasnovanog na internetu“, potreban je internet priključak i prilikom učenja postoji interakcija sa drugim učenicima. Putem elektronske pošte ili diskusionih foruma dobija se odgovor na pitanja, moguće je na ekranu pratiti predavanja. Predviđena je i mogućnost audio veze.

Najčešće primenjivani oblik elektronskog učenja jeste mešavina kompjutera i prisustva nastavi. Uvodna i završna predavanja su u školi, u međuvremenu polaznici komuniciraju preko internet foruma i dopisivanja uživo (chatrooms).

Najzad, uprkos svoj euforiji elektronsko učenje još je samo na marginama obrazovanja i stručnjaci se i dalje spore da li je zaista efikasno.

Izvor:Personal magazin

Exit mobile version