[ youth.rs ]

Objavljen konkurs za sufinansiranje kapitalnih izdavačkih dela

 Sekretarijat za kulturu je raspisao konkurs za dostavljanje predloga za sufinansiranje kapitalnih izdavačkih dela u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih nauka.
Pravo učešća imaju izdavačka preduzeća, ustanove i druga pravna lica registrovana za izdavačku delatnost, čije je sedište na teritoriji grada Beograda. Podnosioci predloga mogu da konkurišu delima koja se izdaju u obliku štampane knjige ili u digitalnoj formi, za učešće u finansiranju autorskih prava za kapitalno delo, troškova pripreme (dizajn, otkup autorskih prava za ilustrativni materijal, troškovi prevoda i slično) ili troškova štampe kapitalnog dela. Predlagači ne mogu da konkurišu za sredstva za plate zaposlenih ili za materijalne troškove (zakup prostora, komunalni troškovi, troškovi korespondencije i slično) koji su nastali prilikom rada na izdavanju kapitalnog dela, kao ni za sredstva potrebna za promotivne materijale i reklamne kampanje ili distribuciju kapitalnog dela.

Kapitalnim delom u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih nauka smatra se delo koje svojom trajnom vrednošću, istraživačkim dometima i značajem za kulturu, umetnost i humanističke nauke prevazilazi standarde domaće izdavačke produkcije, predstavlja poseban doprinos umetničkoj i naučnoj oblasti u kojoj je nastalo i za čije izdavanje je potrebno ulaganje značajnih materijalnih sredstava. Komisija će uzimati u obzir i odnos izdavača prema sredstvima koja su, eventualno, dobijali na konkursima u prethodnim godinama.

Izdavači koji na konkursu dobiju sredstva moraju da objave kapitalno delo u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora. Ukoliko se kapitalno delo ne objavi u navedenom roku, podnosilac predloga će Sekretarijatu za kulturu vratiti ugovoreni iznos sa zateznim kamatama. Kuće koje dobiju na konkursu moraju da besplatno dostave 34 primerka objavljenog kapitalnog dela Biblioteci grada Beograda.

Pravo učešća nemaju predlagači čija su dela finansirana sa više od 50 odsto sredstava iz budžeta ministarstava ili drugih državnih organa. Predlozi mogu da se dostave do 15. avgusta na adresu – Sekretarijat za kulturu, Beograd, Trg Nikole Pašića 6, sa naznakom „Kapitalna dela". Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 3216-043, ili mejlom jovan.jovanovic@beograd.gov.rs.
Grad je prošle godine za stimulaciju 27 kapitalnih izdavačkih projekata u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih nauka izdvojio 10 miliona dinara. Grad učestvuje u finansiranju kapitalnih izdavačkih dela od 2003. godine, otkad je podržao štampanje 130 naslova sa više od 57 miliona dinara.

Exit mobile version