[ youth.rs ]

Program vršnjačke edukacije “Svi mogu pobediti: Konflikti i šta sa njima”

Program vršnjačke edukacije "Svi mogu pobediti: Konflikti i šta sa njima" ima za cilj da:
  • Osposobi mlade ljude da prepoznaju svoje stavove, verovanja i odnos prema pripadnicima manjinskih i marginalizovanih grupa
  • Da podigne nivo budnosti i znanja kod mladih o problemu diskriminacije
  • Pomogne mladima da prevaziđu strah od različitosti
  • Pomogne pri prevazilaženju predrasuda i stereotipa kod mladih o pripadnicima manjinskih i marginalizovanih grupa
  • Pomogne razvitku i izgradnji veštine kritičkog mišljenja kod mladih

Program vršnjačke edukacije "Svi mogu pobediti: Konflikti i šta sa njima" se realizuje na teritoriji osam opština Zlatiborskog okruga: Užice, Požege, Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Bajine Bašte, Kosjerića i Arilja u periodu od decembra 2008. godine do decembra 2009. godine, i namenjen je, prvenstveno, učenicima srednjih škola u ovih osam gradova.
 

ŠKOLE ZA VRAŠNJAČKE EDUKATORE
Prvi korak u realizaciji ovog projekta je obuka 60 vršnjačkih edukatora na temu prevencije nasilja i diskriminacije. Obuka se realizuje kroz tri Škole za vršnjačke edukatore koje će se održati na Zlatiboru tokom avgusta 2009. godine. Svaka Škola za vršnjačke edukatore traje sedam dana u kontinuitetu i sastoji se iz niza radionica i predavanja na temu prevencije nailja i diskriminacije.

TEME KOJE SE OBRAĐUJU

Definicija, osnovni principi demokratije, istorijat razvoja demokratije u svetu, primeri borbe za demokratiju, zaštita demokratije, čuvari demokratije.

Definicije, osnovni principi, istorijat nastanka ljudskih prava, prava mladih i dece, ljudska prava, kršenje i posledice, modeli borbe za ljudska prava.

Definicije, proces nastajanja predrasuda i stereotipa, funkcija predrasuda i stereotipa, kako se prepoznaju, njihov uticaj i način borbe protiv predrasuda i stereotipa.

Definicija konflikta, proces nastanka konflikata, upravljanje konfliktima, prevazilaženje konflikata, neneasilno rešavanje sukoba.

Definicija, kako nastaje, veza sa predrsudama, razlike u odnosu na predrasude, manifestacije i primeri, kako se boriti protiv diskriminacije.

Definicije nasilja i nenasilja, osnovni principi nenasilne borbe, istorijat nenasilne borbe, građanska neposlušnost, nenasilje kao način života (Gandi).

KO MOŽE i KAKO DA SE PRIJAVI?
Pravo da se prijave za učešće na Školama za vršnjačke edukatore imaju svi učenici srednjih škola iz Užica, Požege, Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Bajine Bašte, Kosjerića i Arilja starosti između 16 i 20 godina bez obzira na njihovu polnu, nacionalnu, versku ili političku pripadnost. Svaki zainteresovani učenik najpre mora da popuni aplikacioni formular i da ga dostavi, najkasnije do petka 19. juna 2009, lokalnom Koordinatoru za vršnjačko obrazovanje lično, poštom ili E-mailom na:

UŽICE, Građanska čitaonica "Libergraf"
ul. Vojvode Maslaća 28, tel. 031/510-279, E-mail: info@libergraf.rs

POŽEGA, Forum civilne akcije "Forca"
ul. Francuska 1/I, tel. 031/823-033, E-mail: office@forca.rs

Aplikacioni formular možete preuzeti lično od lokalnog Koordinatora vršnjačkog obrazovanja na gore pomenutim adresama ili ga možete downloadovati OVDE.

ŠTA NAKON PRIJAVLJIVANJA?
Selekciju polaznika Škola za vršnjačke edukatore vrši komisija za selekciju na osnovu prikupljenih aplikacionih formulara. Komisija će najpre odbarati uži krug kandidata sa kojima će obaviti individualne razgovore na osnovu kojih će odabrati 60 polaznika Škola za vršnjačke edukatore.

RASPORED ODRŽAVANJA ŠKOLA ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE

  Studentsko oporavilište "Ratko Mitrović", Zlatibor
1. Grupa Od subote 08. avgusta do petka 14. avgusta
2. Grupa Od subote 15. avgusta do petka 21. avgusta
3. Grupa Od subote 22. avgusta do petka 28. avgusta

ŠTA NAKON ŠKOLA ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE?
Program vršnjačkog obrazovanja "Svi mogu pobediti: Konflikti i šta sa njima" je vid neformalnog obrazovanja učenika srednjih škola tokom kog se od polaznika Škola za vršnjačke edukatore očekuje volonteski rad. Nakon završene obuke, polaznici stiču zvanje "vršnjački edukator" i imaju obavezu da znanja stečena na Školama za vršnjačke edukatore prenesu na svoje vršnjake u srednjim školama u Užicu, Požegi, Prijepolju, Priboju, Novoj Vaoši, Bajinoj Bašti, Kosjeriću i Arilju. Ovaj proces vršnjačkog obrazovanja realizuje se u svakom odeljenju u svakoj srednjoj školi u ova tri grada i tokom njegovog trajanja očekujemo da vršnjački edukatori edukuju oko 5000 svojih vršnjaka i prenesu im stečena znanja o prevenciji nasilja i diskriminacije.

Exit mobile version