[ youth.rs ]

Više stipendija za mlade sa Balkana

 Mladima sa zapadnog Balkana treba dati više stipendija za studijske boravke u zemljama EU, dogovoreno je na konferenciji EU o stipendijama za mlade sa Balkana. Ta konferencija organizovana je na marginama neformalnog skupa ministara za obrazovanje i omladinu EU, u Briselu, u saradnji sa Evropskom komisijom i Fondacijom kralja Boduena.

Radi se o naporima Češke da za vreme svog predsedavanja Uniji do kraja juna unapredi i direktne veze ljudi sa zapadnog Balkana sa građanima zemalja EU, saopštilo je danas češko predsedništvo.

Za školsku 2008/2009 godinu odobreno je za mlade sa zapadnog Balkana 1.350 stipendija, a učesnici konferencije dogovorili su se danas da bi u narednim godinama taj broj trebalo povećati.

"Obavezali smo se da unapredimo kvalitet visokog obrazovanja i damo mu evropsku dimenziju jačajući međunarodnu saradnju preko stipendija koje nudimo zemljama zapadnog Balkana", kazala je na konferenciji češka ministarka prosvete, omladine i sporta Miroslava Kopicova.

Ministarka je naglasila da takve studentske razmene doprinose stvaranju atmosfere razumevanja, poverenja i saradnje među zemljama Evrope.

Konferencija je pored apela da se poveća broj stipendija takođe posvetila pažnju preprekama koje ometaju efikasno korišćenje postojećih.

Izvor:B92

Exit mobile version