[ youth.rs ]

Konkurs – Sprovođenje ciljeva NSM

 Konkurs za administrativno-stručnu podršku u sprovođenju ciljeva Startegije i aktivnosti planiranih Akcionim planom na lokalnom i regionalnom nivou, rok 15. maj 2009.

Za realizaciju konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje građana koje će biti uključeno u organizovanje i pružanje tehničko- stručne podrške u procesu implementacije Nacionalne strategije za mlade na lokalnom i regionalnom nivou.
Zadatak ovog udruženja građana je pružanje administrativno-stručne podrške Ministarstvu omladine i sporta u koordinaciji procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade na lokalnom i regionalnom nivou.

detaljnije…

Exit mobile version