[ youth.rs ]

Konkurs – Obuka i informisanje mladih o zdravim stilovima života

Konkurs za administrativno-stručnu podršku u sprovođenju ciljeva Startegije i aktivnosti planiranih Akcionim planom u cilju obuke i informisanja mladih o zdravim stilovima života, rok 15. maj 2009.

Za realizaciju konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje građana koje će biti uključeno u organizovanje i pružanje tehničke i stručne podrške za sprovođenje ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom u cilju obuke i informisanja mladih o zdravim stilovima života.
Zadatak ovog udruženja građana je pružanje administrativno-stručne podrške Ministarstvu omladine i sporta u sprovođenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom u cilju obuke i informisanja mladih o zdravim stilovima života.

detaljanije..

Exit mobile version