[ youth.rs ]

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH NAGRADA NAJBOLjIM STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC

I – Raspisuje se konkurs za dodelu 55 studentskih novčanih nagrada od po 15.000,00 dinara neto – najboljim studentima osnovnih i master studija fakulteta i viših škola koje su akreditovane, sa prebivalištem na teritoriji opštine Obrenovac, za šta su u budžetu gradske opštine Obrenovac za 2009. godinu obezbeđena sredstva u iznosu od 1.000.000,00 (milion) dinara. II – Pravo učešća na Konkursu imaju redovni studenti od druge godine studija sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Obrenovac koji nisu obnovili ni jednu godinu studija i koji studiraju na ustanovama koje imaju dozvolu nadležnog Ministarstva.

III – Broj bodova se utvrđuje rang listom. Konačna rang lista predstavlja zbir bodova, koji se utvrđuje na sledeći način:
1. prosek ocena se množi sa brojem 2,
2. bodovi na osnovu godine studija:
• II godina 1 bod
• III godina 2 boda
• IV godina 3 bodova
• apsolventi i V godina 4 bodova

IV – Potrebna dokumentacija:
1. fotokopija lične karte,
2. fotokopija indeksa,
3. uverenje sa fakulteta o prosečnoj oceni (studenti sa masters studija i prosečnu ocenu sa osnovnih studija),

V – Konkurs je otvoren tri nedelje počev od 04.05. do 25.05.2009. godine.

VI – Konkurs će sprovesti Komisija u sastavu:
1. Tomislav Jeremić, predsednik
2. Milorad Mijailović, član
3. Novica Filipovac, član

Kontakt osoba – Velinka Matić, tel. 011/87-26-401

Exit mobile version