[ youth.rs ]

Konkurs za zapošljavanje 10.000 pripravnika

 Poslodavci od utorka, 21. aprila, mogu da se prijave na konkurs za zapošljavanje 10.000 pripravnika kojima će država godinu dana davati plate i uplaćivati doprinose, saopštilo je danas Ministarstvo ekonomije.
Program Ministarstva ekonomije "Prva šansa" predviđa zapošljvanje 10.000 mladih u privatnim firmama sa obezbeđenim pripravničkim platama – 16.000 za one sa srednjom školom, 18.000 sa višom i 20.000 sa fakultetom. Država će plaćati doprinose, a poslodavac samo porez na dohodak koji za najveću neto platu od 20 hiljada dinara iznosi 2.589 dinara.

Program ima za cilj, piše u saopštenju, da podstakne zapošljavanje u privatnom sektoru u uslovima ekonomske krize.

Namenjen je mladim školovanim ljudima, bez radnog iskustva i omogućava im da se zaposle na određeno vreme, do godinu dana i da polože pripravnički ispit, odnosno steknu praktična znanja, konkurentna na otvorenom tržištu.

Poslodavac mora da održi najmanje isti broj zaposlenih tokom perioda korišćenja subvencije u odnosu na prosečan broj zaposlenih koji je imao u prvom kvartalu 2009. godine.

Poslodavac sam bira pripravnike koje zapošljava, a uslov je da su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, mlađi od 30 godina i da nemaju radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju.

Poslodavac nema obavezu da nakon isteka pripravničkog staža zadrži pripravnika u stalni radni odnos.

Na konkursu mogu da učestvuju samo solventni poslodavci iz privatnog sektora koji redovno uplaćuju poreze i doprinose svojim zaposlenima.

Poslodavci zahtev podnose najbližoj jedinici NSZ prema mestu rada pripravnika, najkasnije do 20. decembra 2009. godine, odnosno do popunjenja kvote.

(Beta, 17.04.2009)

Exit mobile version