[ youth.rs ]

Centroproizvod nudi stručnu praksu

Kompanija Centroproizvod nedavno je dogovorila saradnju sa nekoliko visokoobrazovnih ustanova iz Beograda, kako bi omogućila praksu studentima tih ustanova. Program je namenjen studentima završnih godina svih smerova Ekonomskog, Tehnološko metalurškog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i Više poslovne škole. Cilj prakse je da akademci, boravkom u jednom industrijskom pogonu i dobijanjem konkretnog projektnog zadatka, steknu određena praktična iskustva koja su im neophodna za budući rad u struci.

Studentska praksa pruža mladim ljudima jedinstvenu priliku, da kroz praktično iskustvo osete zakone poslovanja i sistem rada u jednoj od najvećih domaćih kompanija i da na taj način upotpune znanje stečeno na fakultetu. Najboljim pojedincima, koji se dobro pokažu tokom trajanja prakse, pruža se mogućnost zasnivanja radnog odnosa u kompaniji Centroproizvod, a predviđeni su i programi stipendiranja.

Saradnja je uspostavljena preko Centra za karijerno vođenje i savetovanje i predviđeno je da bude dvosmerna. Studenti se angažuju na rešavanju konkretnih situacija u svakodnevnom poslovanju, a tokom stručne prakse imaju i predavanja i seminare na kojima će učestvovati predstavnici menadžmenta kompanije, prenoseći na taj način dragoceno znanje i iskustvo iz svog dosadašnjeg profesionalnog angažovanja.

Pored saradnje sa fakultetima, uspostavljena je saradnja i sa studentskim organizacijama ESTIEM (evropsko udruženje studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta), a trenutno se pregovara i o saradnji sa Centrom za razvoj karijere.

Velika angažovanost na sprovođenju ovakvih i sličnih programa još jednom potvrđuje da kompanija Centroproizvod, dajući šansu mladim ljudima, pomera granice modernog i društveno – odgovornog poslovanja.

Izvor: Economy

Exit mobile version