[ youth.rs ]

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA R A S P I S U J E JAVNI POZIV  ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA . Cilj programa je podsticanje i unapređenje lokalnog i regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, dinamičnija saradnja javnog, nevladinog i privatnog sektora, podsticanje preduzetničkih aktivnosti, privlačenje stranih investicija i povećanje stepena zaposlenosti. http://www.merr.gov.rs/dokumenta/JAVNI POZIV NVO.zip

Exit mobile version