[ youth.rs ]

Saznajte sve o FOX televiziji iz prve ruke

“Saznajte iz prve ruke” predstavlja jedan od najnovijih programa u nizu aktivnosti kojima Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata u Beogradu nastoji da studentima i diplomcima približi svet savremenog poslovanja i upotpuni njihovo obrazovanje.
Programom su predviđeni neformalni susreti poslodavaca i studenata, posete uspešnim kompanijama, predstavljanje karijera u različitim oblastima i radionice tematski vezane za pojedine veštine. Ovaj program koji podržava i Americka privredna komora i Savet stranih investitora, ima za cilj da poveže eminentne strane investitore sa studentima i mladim diplomcima Beogradskog Univerziteta, i da se na taj način studentima i diplomcima pruži podrška u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju i daljem obrazovanju.

Centar za razvoj karijere poziva sve zainteresovane studente i diplomce da se prijave u okviru programa „Saznajte iz prve ruke“ u poseti televizi FOX.

Studenti će imati priliku da saznaju iz prve ruke kako je organizovana i kako posluje FOX televizijska stanica u Srbiji. Svi posetioci imaće priliku da ostvare direktan kontakt sa menedžmentom i dobiju odgovore na sva postavljena pitanja.

Televizija se nalazi na autoputu za Zagreb, broj 22, Poseta je predviđena za 9. april 2009. godine od 12-15 časova. Prevoz je organizovan za sve posetioce. Mesto polaska je Studentski trg 1, u 11 časova.

Potrebno je da preuzmete prijavni formular i pošaljete na e-mail adresu office@razvojkarijere.bg.ac.rs ili se prijaviti lično na adresi:

Univerzitet u Beogradu,
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata,
Studentski trg 1, (zgrada rektorata),
kontakt telefon 011 32 07 419.

Exit mobile version