[ youth.rs ]

Školarina za sve studente?

Nedavno se u akademskoj zajednici pojavila ideja o uvođenju takozvane participacije za sve studente. Kako se čulo na nacionalnoj konferenciji o primeni “Bolonje”, koja je održana u decembru, to bi podrazumevalo ukidanje kategorije budžetskih i samofinansirajućih studenata. Ideja je potekla od rektora Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Miloša Đurana, a praktično bi to značilo da bi svi studenti plaćali po 300 evra godišnje, u nekoliko rata. Novac dobijen od školarina ulagao bi se u poboljšanje uslova i kvaliteta studiranja, a najbolji akademci bi bili oslobođeni plaćanja participacije.
Na ovaj način smanjila bi se razlika u materijalnom položaju “bogatijih” fakulteta, odnosno onih sa velikim brojem studenata i onih “siromašnijih”. Realno je očekivati da će ova ideja naići na otpor velikih fakulteta. Zastupnik ideje smatra da bi ukidanje dosadašnjih statusa studenata, dovelo i do povećanja efikasnosti studiranja, pošto se samofinansirajući akademci ne mogu podičiti velikom prolaznošću.

” To je praksa koja se odavno primenjuje u Austriji i Nemačkoj, delimično u Velikoj Britaniji”, kaže prof. dr Marko Backović, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu. ” Tamo svi studenti plaćaju 500-600 evra za godinu, ali to za njih nije školarina, već to posmatraju kao neku nadoknadu za troškove studiranja.”

Ipak, kako ističe Backović, to je teško izvodljivo u našim uslovima, s obzirom na to kakva je finansijska situacija roditelja naših studenata. On dodaje, da kada bi i ova ideja zaživela, trebalo bi izuzeti dobre studente, jer bi to bilo nepravedno prema njima.

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Branko Kovačević smatra da je ovo ideja o kojoj se može razgovarati. Neophodno je da se o tome izjasne senati i saveti fakulteta, kao i Konferencija univerziteta Srbije – KONUS.

”Pobornik sam ideje da studiranje treba da bude besplatno”, kaže prof. dr Živoslav Tešić, dekan Hemijskog fakulteta. ”Bojim se da bi tako na mala vrata bilo uvedeno plaćanje studija. Nije u redu da studenti koji redovno izvršavaju svoje obaveze, od pohađanja predavanja do polaganja ispita, budu kažnjeni plaćanjem školarine.”

(MONDO)

Exit mobile version