[ youth.rs ]

MULTIKULTURALNOST U SRBIJI NA PUTU KA EVROPI

 Centar za istraživanje etniciteta, nevladina organizacija iz Beograda, uz podršku fondacije Konrad Adenauer Stiftung, organizuje trening iz oblasti političkog obrazovanja za mlade, pod nazivom MULTIKULTURALNOST U SRBIJI NA PUTU KA EVROPI. Trening će se održati u Beogradu od 26. do 28. februara i obaviće se kroz teorijske prezentacije, radionice i diskusije sa predavačima. Glavne teme koje će biti obrađene su položaj nacionalnih manjina u Srbiji, interkulturalni dijalog, antidiskriminatorne prakse, položaj različitih manjinskih zajednica u okviru Evropske unije i proces pridruživanja država zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Trening je namenjen mladima između 18 i 25 godina iz cele Srbije, koji su članovi demokratskih političkih partija ili nevladinih organizacija. Pripadnici nacionalnih manjina se naročito ohrabruju da se prijave.

Učesnicima će biti plaćeni troškovi puta, smeštaja i ishrane.

Popunjen formular slati na adresu n.gojkovic@ercbgd.org.yu najkasnije do 25. januara 2009. godine.

 

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Za trening:  MULTIKULTURALNOST U SRBIJI NA PUTU KA EVROPI

  U organizaciji Centra za istraživanje etniciteta iz Beograda, pod pokroviteljstvom fondacije Konrad Adenauer Stiftung

 

Vreme održavanja:  26-28. februar 2009.

Mesto održavanja:  Beograd

Molimo Vas da svoje prijave pošaljete na adresu n.gojkovic@ercbgd.org.yu pre 25. januara 2009.

———————————————————————————————–

INFORMACIJE O POLITIČKOJ PARTIJI/NEVLADINOJ ORGANIZACIJI

Naziv:

Adresa:

Broj telefona :

E-mail:

Website:

Glavne aktivnosti i ciljevi:

LIČNE INFORMACIJE

Ime:

Prezime:

Datum rođenja:

E-mail :

Broj telefona:

Broj mobilnog telefona:

Obrazovanje:

Posebne potrebe (vegetarijanac, svinjetina, alergije i tako dalje)

Da li smatrate sebe pripadnikom neke manjinske zajednice?

Opišite svoje veštine:

Motivacija za učestvovanje (napisati do 250 reči):

Aktivnosti i projekti u koje ste bili uključeni:

 

 

Exit mobile version