[ youth.rs ]

Javni poziv za prijavu autorskih proznih i poetskih radova – Euroorijentacije 2

Međunarodna književna saradnja mladih pisaca BiH i Slovenije tokom 2009. godine želi se nastaviti u okviru projekta "Euroorijentacije", koji su zajednički osmislili i protekle godine realizirali članovi Književnog kruga-KNS i Mladinskim klubom-Društva slovenskih pisateljev. U želji i nastojanju da se programska književna saradnja razvija i bude otvorena za mlade talentovane pisce iz BiH i dijaspore Udruženje raspisuje: Javni poziv
za prijavu autorskih proznih i poetskih radova za projekat EUROORIJENTACIJE, za mlade pisce BiH i dijaspore:

1.Opći uvjeti:
– da je rad autorsko djelo
– da je napisan na jednom od jezika sa prostora BiH
– da rad nije uvredljivog sadržaja
– da autor/autorica nije stariji (-a) od 30 godina
– da je autor/autorica iz BiH, ili je porijeklom iz BiH

2. Književni izražaj:
– poezija – pjesme
– proza – kratke priče
– kombinacija proznog i poetskog izražaja

3. Autori iz dijaspore
Autori koji su nastanjeni van BiH, a imaju porijeklo iz BiH, mogu poslati svoje radove na ovaj javni poziv.

4. Broj radova
Autori mogu poslati do 5 (pet) radova za jednu izražajnu formu.

5. Podaci o autoru
Autori su dužni dostaviti lične podatke (ime,prezime, godina rođenja), adresu i kraću biografiju o dosadašnjem angažmanu na polju pisane riječi. (poželjna je i fotografija)

Radove slati do 05.02.2009. godine, putem:

E-maila: kns_sarajevo@yahoo.com
Web-stranice: www.kns.ba
Poštom: Udruženje za kulturu – Novo Sarajevo; Hamdije Ćemerlića 49; 71 000 Sarajevo
Lično dostaviti: prostorije udruženja uz konsultacije na tel. 061/524-505

Predsjednik udruženja: Ibrahim Osmanbašić

Selekcija i prevod:
– Izbor najuspješnijih radova izvršiće tim Književnog kruga-KNS koji koordinira realizaciju projekat, a najkvalitetniji radovi biće uvršteni u dvojezični slovensko-bosanski zbornik „Euroorijentacije -2“, koji se planira realizirati tokom proljeća 2009. godine u saradnji sa Mladinskim klubom-Društva slovenskih pisateljev.
– Izabrani radovi biće prevedeni na slovenski jezik.

Radovi koji nezadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva neće se uzeti u razmatrenje, kao i nepotpune i neblagovremene aplikacije.
Spisak izabranih radova biće objavljen do 15.02.2009. godine na web-stranici udruženja: www.kns.ba

Exit mobile version