[ youth.rs ]

Obradović: Nastavljamo reformu

Ministarstvo prosvete želi da nastavi primenu bolonjskog procesa i normativno i stvarno. Problema i pitanja koja treba razrešiti ima i u sadržaju nastavnih programa, načinu izvođenja nastave i učešću studenata, ali su i Ministarstvo i cela akademska zajednica spremni da se time ozbiljno bave – izjavio je ministar prosvete Žarko Obradović, na otvaranju nacionalne konferencije „Visoko obrazovanje u Srbiji-unapređenje primene bolonjskog procesa“, na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati reforme visokog školstva. – Srbiji je potrebno visoko obrazovanje koje će pomoći ekonomski i društveni razvoj Srbije, neophodni su nam kadrovi koji se bave naučno-istraživačkim radom, kadrovi koji će moći da isprave socijalno-ekonomske nepravde u društvu. Planirano izdvajanje iz budžeta za obrazovanje u 2009. iznosi 3,54 odsto BDP i još 0,9 odsto na nivou lokalne samouprave, što je nedovoljno – ukazao je Obradović.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Radivoje Mitrović predstavio je nacionalni izveštaj Srbije o primeni bolonjskog procesa u prethodne dve godine, koji će biti razmatran na ministarskoj konferenciji u Luvenu, u aprilu 2009. On je rekao da je od same ocene mnogo važnije šta se u stvari postiglo i da nacionalni izveštaj treba da bude podsticaj da u narednom periodu svi rade mnogo više. Na pitanje novinara Danasa koji fakulteti i univerzitetu su najviše odmakli u reformi, Mitrović je kazao da „ne postoje naučno utemeljeni kriterijumi na osnovu kojih se može reći koji fakulteti su uspešni, a koji nisu“.

– Neke visokoškolske ustanove, poput Arhitektonskog i Fakulteta političkih nauka, imaju bolje rezultate u smislu većeg boja studenata koji su ispunili ono što je predviđeno nastavnim planom i programom, ali je pitanje da li to obezbeđuje kvalitet kakav društvo i privreda očekuju – istakao je Mitrović.

Izvor: Danas

Exit mobile version