[ youth.rs ]

Fakulteti nude dodatne ispitne rokove

Univerzitet u Beogradu pokrenuo je inicijativu da se apsolventima sa manjim brojem zaostalih ispita, koji studiraju po starom zakonu, omogući da polože te ispite i steknu fakultetsku diplomu.
Prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta Neda Bokan izjavila je za Danas da će na fakultetima biti organizovani sastanci sa „starim“ apsolventima, kako bi im pomogli da što pre okončaju studije. – Osim organizovanja ispitnih rokova svakog meseca, što je utvrđeno zakonom, jedna od mogućnosti može da bude održavanje konsultacija ili mini kurseva, koji će studentima pomoći da osveže znanje (jer su te ispite većodslušali) i da lakše i bolje pripreme ispite. Rečje o ljudima koji rade i imaju porodične obaveze i mi moramo da ih na neki način približimo akademskoj zajednici.

Na nivou Univerziteta napravićemo statistiku da bismo videli koliko apsolvenata zbog jednog, dva ili tri nepoložena ispita nema diplomu osnovnih studija. To je šteta i za kandidate i za državi i za univerzitet – kaže Neda Bokan i dodaje da je ovu inicijativu podržao veliki broj prodekana za nastavu.

Bokan navodi primer Matematičkog fakulteta, na kome je ovo rešenje većuspešno primenjeno.

– U poslednjih desetak godina imali smo oko 600 studenata kojima su ostali jedan, dva ili tri ispita do kraja studija. Njihova prosečna ocena je bila iznad osam, tako da se ne može reći da su to loši studenti. Za njih je tokom vikenda bila organizovana nastava u vidu mini kurseva, u grupama od po dvadesetak kandidata. Pokazalo se da im je to pomoglo da lakše polože zaostale ispite – ističe Neda Bokan.

Na mnogim beogradskim fakultetima, međutim, o ovoj inicijativi dosad nije bilo reči, a pojedini dekani kažu da je organizovanje ispitnih rokova svakog meseca maksimum koji apsolventi mogu da očekuju.

– Fakultet političkih nauka namerava da pomogne svim studentima koji su apsolvirali, ali iz nekog razloga nisu završili fakultet, kako bismo na jedan uređen način ušli u sistem zasnovan na pretpostavkama Bolonjske deklaracije. Zasad nismo doneli nikakvu konkretnu odluku, ali smo ranije čitavim nizom odluka fakultetskog veća znatno olakšali studentima koji studiraju po starim propisima da svoje obaveze ispune što lakše.

Glavni i osnovni oblik naše pomoći je uvođenje alternativnih ispitnih rokova. S obzirom na to da veliki broj naših studenata novinarstva nije završio studije, ozbiljno razmišljamo da organizujemo posebne strukovne studije, koje će im omogućiti da rade u profesiji – ističe dekan FPN Milan Podunavac.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Miodrag Popovićkaže da ne znaju ni koliko ima starih apsolvenata, jer su neki u tom statusu čak dvadesetak godina i povremeno se pojavljuju na fakultetu.

– Ti studenti mogu da polažu ispite po starom nastavnom planu i programu. Uradili smo ekvivalenciju za sve ispite od prve do četvrte godine za koje ima malo zainteresovanih kandidata, tako da studenti sada mogu da polažu predmet sličan onome koji su ranije slušali. Ako se stari predmet ugasio, propisano je da student treba da odsluša i položi drugi ispit. Naši apsolventi imaju dodatna dva roka, van standardnih pet, a za više od toga nemamo ni prostora, ni kapaciteta – navodi Popović.

Velibor Stojić, dekan Veterinarskog fakulteta, kaže da apsolventi mogu da polažu ispite svakog meseca i da od njih zavisi koliko će vremena odvojiti za učenje. Ni na Ekonomskom fakultetu dosad nisu razmatrali inicijativu Univerziteta, a dekan te visokoškolske ustanove Marko Backovićkaže da svakog meseca organizuju apsolventske rokove i da nema ideju kako bi još mogli da pomognu studentima.

– Za Mašinski fakultet to nije bio i neće biti problem, jer studente zovemo pojedinačno, animiramo ih, a od njih zavisi da li imaju snage i volje da polože zaostale ispite. Rečje o ljudima koji su poodavno apsolvirali, koji imaju posao, porodicu i mi činimo sve da im pomognemo da završe fakultet. Više od 70 studenata je uspelo da dobije diplomu, ostalo je još dvadesetak – navodi v. d. dekana Mašinskog fakulteta Milorad Milovančević.

Na Saobraćajnom fakultetu ima oko sto „starih“ apsolvenata koji su zainteresovani da okončaju studije. Dekan tog fakulteta Slobodan Gvozdenovićkaže da studenti mogu da polažu ispite svakog meseca, ali da neće biti beneficija u smislu smanjenja broja ispita.

Rok do kraja školske 2011/2012.

Studenti koji su počeli studije prema prethodnim zakonima o univerzitetu imaju rok od četiri godine da završe fakultet po starim propisima, a svi koji ne diplomiraju do kraja školske 2011-2012. moraće da se prebace na nov režim studija. To znači da će akademci morati da polažu razliku u ispitima, u zavisnosti od toga koliko se stari studijski programi razlikuju od novih.

Izvor: Danas

Exit mobile version