[ youth.rs ]

Local government-Serving citizent

Kancelarija za mlade Priboj i EduktPlan-Priboj su  započeli kooperativnu realizaciju aktivnosti projekta „Local government-Serving citizent „ u saradnji sa Urban-In iz Novog Pazara i organizacijom „The Olof Palme International Center”.

Projekat se bavi odnosom gradjana i clanova gradske skupštine,koliko su gradjani upoznati sa njihovim pravima i obavezama u skladu sa novim zakonskim regulativama,predlozima za poboljšanjem uprave i inovacije u procesu nadgledanja ,analizom strukture zaposlenih u opštinskim službama koje se odnose na obrazovanje,starost,pol kao i na partijsku strukturu unutar tela opštinske administracije.

Seminari ce biti organizovani kao tri dvodnevna modula:

SADRŽAJ SEMINARA:

PRVI MODUL

DRUGI MODUL

TRECI MODUL

PRVI MODUL ce se održati 15-16.12.2008 u Hotelu Lim u 17 casova.

DRUGI MODUL ce se održati 20-21.12.2008 u Hotelu Lim u 12 casova.

TRE?I MODUL ce se održati  24-25.12.2008 u Hotelu Lim u 17 casova.

Prijavu možete preuzeti ovde i poslati  na kancmladpriboj@gmail.com

Exit mobile version