[ youth.rs ]

Studenti prevareni

 Svi samofinansirajući studenti koji su osvojili 60 ESP bodova, ipak neće automatski preći na budžet, većće to moći samo 20 odsto najboljih preko predviđene budžetske kvote. Ostalim akademcima sa 60 bodova samo ove školske godine država će platiti školarinu, a sem toga imaće sva prava kao i budžetski studenti.

To znači da će oni imati pravo da konkurišu za stipendije i smeštaj u studentskim domovima. Za razliku od njih, samofinansirajući studenti koji su ostvarili između 42 i 59 bodova imaće pravo samo na besplatnu školarinu – izjavio je za Danas državni sekretar Ministarstva prosvete Radivoje Mitrović.

On je kazao da bi sledeće nedelje trebalo da bude održan sastanak sa predstavnicima studenata Beogradskog univerziteta, kako bi se otklonili nesporazumi na pojedinim fakultetima, nastali zbog različitog tumačenja odluke Vlade Srbije o upisu studenata u narednu školsku godinu.

– Na sastanku sa ministrom prosvete Žarkom Obradovićem dogovorili smo se da svi samofinansirajući akademci sa 60 bodova pređu na budžet, a da onima sa 42 boda bude plaćena školarina. Ova interpretacija sada drastično menja situaciju. Ako na tome bude ostalo, to znači da je Vlada prevarila studente. Tražićemo sastanak sa ministrom da vidimo zašto je nastao problem – izjavila je za Danas Jelena Veljić, student prodekan Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Iz\vor:Danas

Exit mobile version