[ youth.rs ]

KONKURS ZA AUTORE NA TEMU “FAŠIZAM DANAS”

Povodom Dana borbe protiv fašizma, aktivistička mreža Moja inicijativa organizuje amaterski foto i video konkurs sa temom “Fašizam danas”, namenjen mladim ljudima iz Regiona. Nagrada za autore i autorke najzanimljivijih radova je – put na Kosovo, tačnije, u Prištinu.

Konkurs će biti realizovan u periodu od 9.novembra do 8. decembra, a radovi bi trebalo da odgovore na pitanje šta za mlade ljude iz Regiona predstavlja fašizam u našim društvima, koji su njegovi novi pojavni oblici od škole, preko ulice, do medija.

Radovi se šalju na adresu konkurs@yihr.org, a imena dobitnica i dobitnika biće objavljena na Dan ljudskih prava 10. decembra, na sajtu Inicijative mladih za ljudska prava (www.yihr.org)

Inače, 19. i 20. novembra u Sava Centru, povodom petogodišnjice rada Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), održana je prva Regionalna konferencija mladih vezana za situaciju na Balkanu i aktivizam mladih u Regionu. Konferencija je okupila oko 150 mladih aktivista i aktivistkinja sa Kosova, iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Mladi su razgovarali o situaciji na Balkanu i aktivizmu, razmenjujući informacije o stanjima, iskustvima i strategijama vezanih za učešće mladih u procesu suočavanja sa prošlošću, preuzimanja odgovornosti za društvena gibanja i aktivno uključivanje mladih u društveni i politički život na nivou Regiona. Takođe, razgovaralo se i o struktuisanijem povezivanju mladih aktivista i aktivistkinja post-Jugoslovenskih zemalja kroz osnivanje regionalne aktivističke mreže Moja inicijativa.

Aktivistička mreža Moja inicijativa, osnovana je od strane aktivista i aktivistkinja Inicijative mladih za ljudska prava 2006. godine kroz kampanju Sram vas bilo, vezanu za bojkot referenduma za novi Ustav Srbije, koji je formulisan bez javne rasprave i predstavlja korak unazad u oblasti ljudskih prava prema do tada važećim rešenjima. Ova mreža koja je organizovana širom zemlje zagovara temu suočavanja sa prošlošću, ljudskih prava, kao i uključivanje mladih u javni i politički život. Takođe, osnovana je i aktivistička mreža mladih na Kosovu, Nisma ime, što na albanskom jeziku znači Moja inicijativa.

YIHR je osnovana na početku 2003. godine, sa idejom uspostavljanja novih veza među post-konfliktnim društvima bivše Jugoslavije i aktivnom radu na procesu suočavanja sa nasleđem prošlosti. Danas YIHR ima programe u Srbiji, Kosovu, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i ima lidresku ulogu u vezi sa uključivanjem mladih ljudi u procesu suočavnja sa prošlošću u Regionu.

Izvor:E novine

Exit mobile version