[ youth.rs ]

Nema više “večitih studenata”

Studije po Bolonjskoj deklaraciji trebalo bi završiti najkasnije za osam godina, u suprotnom, na matičnom fakultetu gube se sva studentska prava. Rok za završetak studija za sve koji su upisali fakultet pre donošenja novog zakona je 2012. godina.
Za "večite studente", po Bolonjskoj deklaraciji, na fakultetima ubuduće neće biti mesta, ali ni za vanredno studiranje. Međutim, u slučaju bolesti, trudničkog odsustva, ili dužeg boravka u inostranstvu, moguće je zamrznuti godinu. Odredba o prestanku statusa studenata neće se odnositi samo na studente koji su upisali fakultete pre donošenja zakona 2005. godine.

"Nije zaista studiranje ukoliko neko daje jedan ispit godišnje. Za te studente odnosiće se ovaj režim u kom bi oni mogli, ako se odluče da ozbiljno studiraju, da pređu u bolonjski sistem studija, odnosno da se najkasnije do 2012. "okače na stari voz", a od 2012. da se izjednače sa studentima koji studiraju po bolonjskom režimu", kaže predsednik Statutarne komisije Univerziteta u Beogradu prof. Sima Avramović. Oni koji studiraju po starom režimu nadaju se da će studije završiti do krajnjeg roka, 2012. godine.

Varljive brojke

Samo na Pravnom fakultetu u Beogradu, ima oko 5.000 studenata kojima je istekao apsolventski staž i teško je proceniti da li oni još studiraju ili ne. Stručnjaci zbog toga kažu da država treba da ima jasnu strategiju obrazovanja, a profesori i studenti da pokažu više i lične i socijalne odgovornosti.

"Još uvek važi nekakav mentalitet u njihovom radu sa studentima, koji je meni blizak u nekom ponašanju saobraćajne policije koja se skriva u žbunju da bi prepala nekog lošeg vozača, umesto da stoji na putu i usmerava ga zaista kako treba da ide i u kom pravcu da ide i time da ga izvodi na pravi put", kaže profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miodrag Jovanović.

Da bi se pomoglo onima koji su u jednom periodu stali sa studijama, na Pravnom fakultetu postoji stepenovanje, odnosno takozvana "mala diploma". Studije na tom fakultetu u proseku traju oko sedam godina.

Izvor:RTS

Exit mobile version