[ youth.rs ]

YOUNG SERBIAN DESIGNERS

Povodom izložbe YOUNG SERBIAN DESIGNERS na smotri talenata Salone Satellite koji se održava u Milanu od 22. do 27. aprila 2009. godine koji organizuje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Kulturna organizacija MIKSER objavljuje konkurs. Pravo učešća
Konkurs je otvoren za sve zainteresovane koji se bave dizajnom, a nisu strariji od 35 godina. Svaki kandidat može učestvovati sa više radova.

Tema
Industrijski dizajn (nameštaj, rasveta, upotrebni predmeti, elementi enterijera, itd.)

Kriterijumi
Žiri će vršiti selekciju na bazi sledećih kriterijuma:
• Originalni dizajn
• Promišljenost koncepta i njegova opravdanost
• Stepen razrade idejnog rešenja
• Inovativnost – jedinstveno i napredno idejno rešenje
• Funkcionalnost – predmet mora da poseduje upotrebnu vrednost i odgovara svojoj nameni
• Tehnička i tehnološka izvodljivost eksponata – na smotri Salone Satellite se izlažu isključivo prototipovi, stoga predložena rešenja treba da budu izvodljiva postojećim postupcima, sa alatima i materijalima koji su dostupni učesniku.
• Estetika – vizuelni aspekt idejnog rešenja koji doprinosi njegovoj vrednosti
• Ekološki aspekti proizvoda – predloženo rešenje treba da ispunjava savremene zahteve očuvanja životne sredine

Rokovi
1. Ponedeljak, 01.12.2008.
KRAJNJI ROK ZA POTVRĐIVANJE UČEŠĆA NA KONKURSU
Podatke (ime, prezime, e-mail, kontakt telefon) poslati na e-mail: youngserbiandesigners@mikser.rs

2. Ponedeljak, 22. 12. 2008.
KRAJNJI ROK ZA SLANJE IDEJNIH REŠENJA
Neophodno je priložiti:
a) Izjavu o saglasnosti – nalazi se na ovoj lokacijii (PDF) i potrebno ju je odštampati, popuniti, potpisati i poslati poslati poštom na adresu:
Re:miks / Mikser
Francuska 24 / VII sprat
11000 Beograd
b) Idejno rešenje projekata – tehnički crtež i 3D prikaz dostaviti u elektronskoj formi u formatima PDF ili JPG (rezolucija 640×480 dpi), kao i detaljan opis idejnog rešenja (word document) na e-mail: youngserbiandesigners@mikser.rs
Naknadno pristigli radovi se neće razmatrati.

3. Petak, 16.01.2009.
OBJAVLJIVANJE REZULTATA PRVOG STEPENA ŽIRIRANJA
(SELEKCIJA IDEJNIH REŠENJA)
Rezultati će biti objavljeni na ovom web sajtu.
NAPOMENA: Autori čiji su radovi izabrani u Prvom stepenu žiriranja su u obavezi da realizuju funkcionalne prototipove na osnovu odabranih idejnih rešenja. Makete neće biti prihvaćene.

4. Ponedeljak, 16.03.2009.
KRAJNJI ROK ZA PREDAJU PROTOTIPOVA
Učesnici će putem e-maila blagovremeno biti obavešteni o tačnom mestu, vremenu i načinu predaje prototipova.

5. Sreda, 18.03.2009.
DRUGI STEPEN ŽIRIRANJA – SASTANAK SA AUTORIMA I IZNOŠENJE MIŠLJENJA ŽIRIJA O KVALITETU IZRADE PRISTIGLIH PROTOTIPOVA.
Žiri zadržava pravo da u drugom stepenu žiriranja izabere isključivo kvalitetno izrađene eksponate za učešće na izložbi Young Serbian Designers. Učesnici će putem e-maila blagovremeno biti obavešteni o tačnom mestu i vremenu sastanka.

Žiri će odabrati 15 radova, koji će imati priliku da se predstave u okviru srpskog nacionalnog štanda na najvećem svetskom sajmu nameštaja „Salone Satellite“, koji se održava u aprilu 2009. godine u Milanu. Organizator učešća srpskih dizajnera na sajmu je Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) u saradnji sa kulturnom organizacijom Mikser. Izabrani radovi će takođe biti prikazani na izložbi Ghost Project koji se održava u junu, 2009.godine u okviru manifestacije Belgrade Design Week.

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: youngserbiandesigners@mikser.rs

Partner: SIEPA www.siepa.gov.rs

Exit mobile version