[ youth.rs ]

Konkurs Fonda za otvoreno drustvo- Inicijative mladih

Fond za otvoreno društvo-Program za mlade i Open Society Institute-Youth Action Fund imaju za cilj da podrže organizacije mladih da svojim idejama i inicijativama unaprede kvalitet života u svojoj lokalnoj zajednici.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije mladih i pojedinci  koji pripadaju starosnoj grupi  između 15 i 29 godina,  koji rade i žive na teritoriji  Republike Srbije ( osim organizacija i pojedinaca koji rade i žive na teritoriji  gradova Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca).

Prednost će imati oni projekti koji podstiču aktivizam mladih i  bave se promocijom zdravih stilova života; prevencijom bolesti zavisnosti, rešavanjem problema vršnjačkog nasilja; dizanjem ekološke svesti, prevencijom zagađivanja okoline i razvojem turizma; kulturom upotrebe informacionih i drugih modernih tehnologija (internet, mobilna telefonija, itd.); direktno, i/ ili mobilisanjem lokalne zajednice, rade na organizovanju kulturnih, obrazovnih i sportskih aktivnosti;

Konkursom će se podržavati projekti čije je trajanje ograničeno na 12 meseci a iznos sredstava po projektu biće  od 150.000,00 do 500.000,00 dinara.

Rok za podnošenje projekata  je   15. 12. 2008.godine. Informacije o uslovima  Konkursa, kao i formulari za podnošenje predloga projekta mogu se od dana objavljivanja Konkursa preuzeti na Web stranici: www.fosserbia.org i direktno, u Fondu za otvoreno društvo, Kneginje Ljubice 14, Beograd.

Predlozi projekata se pišu na srpskom jeziku i isključivo na  formularima Fonda za otvoreno društvo. Projektna dokumentacija se dostavlja isključivo elektronskom poštom na adresu office@fosserbia.org, sa naznakom: Za konkurs za inicijative mladih.

U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji imaju potpunu projektnu dokumentaciju dostavljenu na propisanim formularima popunjenim na propisani način, a dostavljeni su u gore navedenom roku.

Izbor projekata po ovom konkursu biće objavljen na sajtu www.fosserbia.org,  svim organizacijama koje su konkurisale odgovor će biti dostavljen elektronskom  poštom u roku od 60 dana.

FORMULAR

Exit mobile version