[ youth.rs ]

Seminar OpenIT

Ovogodišnji stručni seminar „Open IT“, pod nazivom „e-biz challenge“, održaće se na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu u periodu od 10-14. novembra ove godine. Predavanja na temu elektronskog poslovanja će držati predstavnici vodećih svetskih i domaćih kompanija iz sveta informacionih tehnologija, a to su: Oracle, Microsoft, Spinnaker, MFC Mikrokomerc, MD&Profy, Adacta, Pexim, Apple, NetLink….Predviđeno je da seminar sluša 60 najboljih studenata koji prethodno moraju da se prijave, a njihovo učešće će biti besplatno. Projekat Open IT, ove godine se održava po treći put na Fakultetu organizacionih nauka u ogranizaciji AIESEC-a. Ovaj projekat omogućava studentima da prisustvuju nizu kvalitetnih predavanja i radionica, koje će im pružiti priliku da steknu praktično iskustvo i čuju više o aktuelnostima u oblasti informacionih tehnologija od strane vodećih kompanija i stručnjaka na našem tržištu. Kao dodatan vrednost ovog projekta delegatima se pruža i mogućnosti zaposlenja i/ili odlaska na stručnu praksu u neku od kompanija učesnica.

Svečani završetak projekta predstavlja događaj pod nazivom “Company day” koji će se održati 14.11.2008.

Ovo je finalna aktivnost seminara, nakon koje se seminar zvanično završava. Ideja je da se svi učesnici okupe i prezentujući svoje kompanije prošire poslovnu mrežu i uspostave saradnju sa drugim kompanijama i studentima. Ova manifestacija će biti održana u holu Fakulteta organizacionih nauka, samim tim je omogućen pristup svima koji su zainteresovani da se upoznaju sa predstavnicima kompanija koje učestvuju na projektu na ovom mini-sajmu. Na taj način, otvara se mogućnost da studenti ocene kompanije i odluče da li imaju želju da u budućnosti sarađuju sa nekom od njih.
O AIESEC-u

AIESEC je međunarodna platforma koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale. Prisustvom na preko 1.100 univerziteta u 100 zemalja sa preko 28.000 članova, AIESEC je prepoznata od strane Ujedinjenih Nacija kao najveća studentska organizacija na svetu.

Fokusirajući se na razvoj liderstva, AIESEC organizuje više od 350 konferencija, pruža preko 4.400 mogućnosti za stručnu praksu u inostranstvu putem Globalnog programa razmene i više od 6.500 liderskih mogućnosti našim članovima svake godine. AIESEC ima inovativan pristup razvijanju mladih ljudi fokusirajući se na izgradnju ličnih mreža i istražujući njihovo usmerenje i ambicije za budućnost. AIESEC je organizacija koja stvara lidere, stvarajući mrežu agenata promena koji imaju pozitivan uticaj na društvo.

Exit mobile version